By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 10, s. 355-359
Annotation: Studie, ve které autorka rozlišuje tři typy autorů - reálného, implicitního a recepčního. Jako příklad uvádí mj. E. Bondyho.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 9, s. 303-306
Annotation: Studie.
Article
3
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 5, s. 162-163
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 5, s. 169-170
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 16, 2005/2006, č. 2, prosinec 2005, s. 65-67
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 17, 2006/2007, č. 3, únor 2007, s. 106-107
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 11, 2011, č. 2, s. 113-122
Annotation: Studie k výskytu motta v souboru produkce šesti českých nakladatelství v 90. letech dvacátého století; obsahuje tabulku Přehled mott v jednotlivých...
Article
8
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 184-188
Annotation: Studie rozebírá mystifikační rozměr paratextů u cimrmanovských publikací.
Article
9
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 160-166
Annotation: Studie analyzuje paratextovou strategii šesti českých nakladatelství v 90. letech 20. století.
Article
10
In: O interpretácii umeleckého textu. -- ISBN 978-80-8094-925-9. -- Roč. 2011, č. 26, s. 139-151
Annotation: Studie rozebírá paratextové informace dětské literatury z hlediska jejich určení dětskému a dospělému čtenáři.
Article
11
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 4, s. 127-128
Annotation: Referát o konferenci.
Article
12
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 15, 2004/2005, č. 4, s. 138-140
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 18, 2007/2008, č. 1, s. 10-11
Annotation: Referát o konferenci.
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 18, 2007/2008, č. 1, s. 30-33
Annotation: Recenze dvou sborníků.
Article
15
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 10, 2010, č. 2, s. 133-151
Annotation: Studie k funkci předmluvy a doslovu vzhledem ke čtenáři a autorskému textu na příkladu níže zmíněných knih.
Article
16
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 123-134
Annotation: Studie o poznámkách ve fikci, jejich funkcích a typologii, kriticky navazující především na práce G. Genetta a D. Hodrové.
Article
18
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 1, listopad, s. 67-76
Annotation: Studie je věnována dedikaci, vymezení pojmu a detekování role věnování v paratextové komunikaci mezi čtenářem a nakladatelem.
Article