By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 15, 1964/1965, č. 8, duben 1965, s. 378-380
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 56, 1995, č. 2, červen, s. 155-156
Annotation: O konferenci Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci, konané 17.-19. 1. 1995 ve Šlapanicích u Brna.
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 57, 1996, č. 4, prosinec, s. 303-308
Annotation: Recenze; i příspěvky s literární tematikou; ze stejnojmenné mezinárodní konference, konané v Praze v roce 1992.
Article
4
by Müllerová, Olga, 1942- jn20000620242{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, 1983.
Annotation: Monografie; s Úvodem (s. 7-9) a s oddíly: Charakteristika použitého materiálu a zásady jeho přepisu; Členění dialogického textu; Tematická...
Book
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 47, 1986, č. 1, leden, s. 72
Annotation: Havránek Bohuslav; recenze soupisu, jehož úvodní stať napsal Petr Jan.
Article
6
7
by Müllerová, Olga, 1942- jn20000620242{{{}}}}, Hoffmannová, Jana, 1950-
Published Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR v nakladatelství Pansofia, 1994.
Annotation: Studie; v oddílu Dialog a monolog (s. 13-20) mj. kapitolky Dialog a monolog v literárních textech, Dialogy a monology psané - mluvené, připravené...
Book
9
by Kraus, Jiří, 1935-, Liba, Peter, 1931-, Müllerová, Olga, 1942- jn20000620242{{{}}}}, Sawicki, Stefan, 1927-
Published Opole : Universytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 1998.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, s oddíly: Vymiary sacrum / profanum (s. 13-219); Sacrum / profanum a jezyk (s. 221-369); Sacrum / profanum w literaturze...
Book
10
In: Jak je důležité míti styl : pocta Janě Hoffmannové. -- ISBN 978-80-7422-767-7. -- S. 9-21
Annotation: Předmluva shrnuje hlavní rysy odborné práce lingvistky J. Hoffmannové a představuje obsah a strukturu sborníku vydaného na její počest.
Book Chapter
14
by Čmejrková, Světla, 1950-2012
Published Praha : Academia, 2007.
Other Authors: '; ...Müllerová, Olga, 1942- jn20000620242...
Annotation: Sborník je součástí dlouhodobého výzkumu mluvené komunikace v Ústavu pro jazyk český AV ČR a především výstupem z grantového projektu "Autobiografická...
Book
15
Published Praha : Academia, 2011.
Other Authors: '; ...Müllerová, Olga, 1942- jn20000620242...
Annotation: Kolektivní monografie věnovaná lingvistické analýze současné mluvené češtiny, zejména pronikání mluveného jazyka do psaných žánrů a médií...
Book