By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 5
Annotation: Recenze; též o bohemistických bibliografických ročenkách za léta 1961-1980.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 10, s. 337-338
Annotation: Medailon k jeho 80. narozeninám.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 11, s. 376-377
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- R. 2003, č. 27, s. 25-29
Annotation: Vzpomínkově laděný fejeton o náchodských reáliích Škvoreckého románu a vznik sborníku vzpomínek na orchestr M. Zachovala.
Article
5
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2004, č. 1, s. 16
Annotation: Připomínky k článku V. Kaňky (týká s p. Clementisové) a F. Sokolové (o L. Dvořákovi) (Bulletin plus 4/2003).
Article
6
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2002, č. 67, prosinec, s. 6
Annotation: Vzpomínka na vznik Bibliografie Karla Čapka; též o nezpracované bibliografii J. Čapka.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 55, 2003, č. 7/8, s. 232-233
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Bulletin Plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2001, č. 2, s. 13-16
Annotation: Medailonek, zpráva o slavnostním pásmu Společnosti bratří Čapků Ve službách díla bratří Čapků, vzpomínání B. Mědílka a výběr z článků...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 11, s. 341-342
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 49, březen, s. 42-46
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 148-149
Annotation: Vzpomínka na J. Škvoreckého. Text zazněl na večeru Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého v náchodském Městském divadle 9. 2. 2012.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 5, květen, příl., s. 34
Annotation: K poznámce šifry -jp- /=Josefa Poláka/ Kam se poděli Hrdinové jiného světa? (Zlatý máj 1973, č. 6, příloha) o domněle ztracené knize, připisované...
Article
14
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 39, 2009, s. 32-34
Annotation: Vzpomínka; s poznámkou Článek byl se souhlasem Obce spisovatelů převzat z jejího bulletinu Dokořán č. 42/2009.
Article
15
In: Stopami dějin Náchodska. -- ISSN 1211-3069. -- Sv. 12, 2008, s. 35-36
Annotation: Článek o podílu L. Baštecké na kulturním životě v Náchodě a její spolupráci s J. Škvoreckým. Součást bloku článků k jubileu L. Baštecké.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 3, s. 111-114; č. 4, s. 154-156; č. 5, s. 196-197; č. 6, s. 232-233; č. 9/10, s. 341-343; č. 11/12, s. 388-389
Annotation: Vzpomínky bibliografa; chybějící část pátého pokračování vzpomínek z č. 9-10/1997 je zařazena ve Čtenáři č. 1/1998, s. 17-18.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 3, s. 82-83; č. 4, s. 110-111; č. 5, s. 147-148; č. 6, s. 188-189
Annotation: Vzpomínky na zpracovávání bibliografií J. Haška, K. Čapka a K. Poláčka.
Article
19
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 2, prosinec, s. 39-43
Annotation: Proneseno v náchodském divadle 23. 9.; s úvodní redakční poznámkou. - V oddílu Ze slavnostního večera.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 81, 7. 4., s. 25
Annotation: Poznámka k historické události z února 1948, zachycené v románu M. Kundery a interpretované ve fejetonech J. Slomka (LN 24. 3. 2005) a O. Štindla...
Article