By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 44, 23. 10., s. 9
Annotation: O činnosti umělecké skupiny Bude konec světa.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 38, 8. 9., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu; se snímkem tří členů básnické skupiny.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 39, 15. 9., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2010, č. 1, 28. 12., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu v cyklu Svět poezie.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 23, 28. 1., příl. Víkend, s. 10
Annotation: Medailon W. Sernera, kterému bude věnován jeden díl rozhlasového cyklu (ČRo, 30. 1.).
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 33, 11.-17. 8., s. 11
Annotation: Poznámka o bibliofilii u příležitosti jejího rozhlasového zpracování v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 24, 11.-17. 6., s. 16
Annotation: Medailon undergroundového básníka u příležitosti rozhlasového pořadu o něm v cyklu Schůzky s literaturou.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 36, 3.-9. 9., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu básní V. Janoty; v rubrice Svět poezie.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 7, 11.-17. 2., s. 11
Annotation: Poznámka k pětidílné rozhlasové četbě na pokračování v cyklu Osudy.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 15, 7.-13. 4., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu v cyklu Svět poezie.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 41, 4. 10., s. 11
Annotation: Poznámka k autorskému čtení V. Janoty v rozhlasovém cyklu Svět poezie.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 43, 17. 10., s. 11
Annotation: Medailon básnířky a překladatelky J. Fuchsové.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 6, 27. 1., s. 11
Annotation: Poznámka o Robertu Jandovi a rozhlasovém pořadu věnovaném jeho poezii.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 5, 20. 1., s. 11
Annotation: O vzpomínkách Jiřího Karáska ze Lvovic na počátky Moderní revue, které budou vysílány jako rozhlasová četba.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 46, 2. 11., s. 11
Annotation: Medailon plzeňského disidenta M. Svobody.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 38, 8. 9., s. 11
Annotation: O Váchalově románu-dopisu adresovaném Ladislavu Stehlíkovi a rozhlasovém pořadu věnovaném této knize.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 38, 8. 9., s. 10
Annotation: Poznámka o Záznamech Jiřího Koláře a rozhlasovém pořadu ke stému výročí jeho narození.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 47-50
Annotation: Článek se věnuje mj. vztahu níže vybraných českých spisovatelů k Plzni, doplněn o úryvky textů; připojena bio-bibliografická poznámka D....
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 50, 30. 11., s. 10
Annotation: Článek o A. Mackové - žačce, mecenášce a životní družce J. Váchala, jíž bude věnován díl pořadu "Schůzky s literaturou".
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 38, 11. 9., s. 11
Annotation: Článek o četbě na pokračování z románu "Perlorodky" J. Stránského.
Article