By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 37-38
Annotation: Recenze druhého dílu románové trilogie Slunečný širý svět.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 422-423
Annotation: Autor přehodnocuje dramatickou a románovou tvorbu B. Polácha u příležitosti jeho životního jubilea.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 44-45
Annotation: Referát o divadelních inscenacích her M. Stehlíka adaptujících prózy A. S. Makarenka. S mezititulky "Vlajky na věžích" v Divadle čs. armády...
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 114
Annotation: Referát o jubilejní besedě u příležitosti 70. narozenin A. Trýba a udělení Řádu práce A. Trýbovi.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 83
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 234-236
Annotation: Referát o divadelní inscenaci Státního divadla v Brně.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 236
Annotation: Referát o divadelní inscenaci brněnského Divadla mladých.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 284-285
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 94
Annotation: Článek kritizující rozhlasovou recitátorskou praxi.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 136
Annotation: Recenzní glosa k rozhlasovému zpracování povídek J. Nerudy v podání Z. Štěpánka.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 136-137
Annotation: Referát o divadelní inscenaci (přeprac. pův. románu) uvedené v únoru 1954 v Divadle pracujících v Gottwaldově.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 142
Annotation: Článek k připravovanému sjezdu SČS.
Article
14
15
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 7, červenec, s. 319-320
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 7, červenec, s. 324-326
Annotation: Životopisné portréty E. F. Buriana a J. Škody u příležitosti jejich jmenování národními umělci; s úvodní poznámkou.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1981, podzim, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 10, prosinec, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 291, 10. 12., s. 5
Annotation: S citací z dopisu, který zaslal J. T. autorovi článku a který vyjadřuje jeho názor na kritiku.
Article