By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, listopad/prosinec, s. [3]
Annotation: Informace o knize.
Article
2
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 13, 1993, č. 1, s. 48-53
Annotation: Recenze a doplňky.
Article
3
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 4, 6. 1., s. 11
Annotation: Rozhovor o završení projektu Spisy Karla Čapka v nakladatelství Český spisovatel.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 19, 10. 3., s. 5
Annotation: Společnost F. X. Šaldy; o jejích záměrech.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 3, 22. 3., s. 2
Annotation: Společnost F. X. Šaldy; o zasedání přípravného výboru společnosti 1. 3.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 3, s. 270-274
Annotation: Barák Josef; recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 19, 1971, č. 5/6, únor 1972, s. 517-527
Annotation: Bibliografie českých a zahraničních knižně i časopisecky otištěných prací o 69 záznamech; s přehledem redakční činnosti.
Article
9
10
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 1, březen, s. 72-82
Annotation: Bibliografie o 247 záznamech s předmětovým jmenným rejstříkem.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 2, květen, s. 171-179
Annotation: Bibliografie o 213 záznamech s předmětovým jmenným rejstříkem.
Article
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 4, listopad, s. 364-377
Annotation: Bibliografie o 303 záznamech s předmětovým jmenným rejstříkem.
Article
13
In: Čtení z Biblí kralické. -- S. 389-402
Annotation: Doslov k l. úplnému vydání díla s oddíly Ze Starého zákona, Z Nového zákona; v doslovu mj. srovnání adaptace biblických příběhů u I. O....
Book Chapter
14
In: Spoutaní. -- S. 165-175
Annotation: Doslov.
Book Chapter
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 1, s. 41-45
Annotation: O životě, veřejném působení a díle; k 9. 10.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 5, s. 464-470
Annotation: Rovnost; recenze soupisu, který tvoří podstatu sborníku a sestavili ho Jiránová Olga a Kubíček Jaromír.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 5, s. 427-430
Annotation: Srovnání francouzsky psané prvotiny Un roman au hasard (Bezděčný román) s její českou verzí Dvojí probuzení (otištěna v prvním ročníku...
Article
18
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 11/12, 1976/1977, s. 189-245
Annotation: Studie o prvotině Dvojí probuzení a o její přípravné, francouzsky psané verzi; s překladem tohoto dosud nepublikovaného textu.
Article
19
In: Muzeum a současnost. -- ISSN 0231-5947. -- Sv. 5, 1982, s. 131-168
Annotation: Materiálová studie s kapitolami Šaldovské pamětní desky a plastiky a Šaldovské adresy (přehled jeho bydlišť).
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 5/6, s. 412-414
Annotation: Příspěvek z konference ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article