By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Polemika s článkem L. Kasala (Tvar 1996, č. 21) mj. o situaci v nakladatelství Mladá fronta; otištěno společně se stručnou odpovědí L. Kasala...
Article
2
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 15, 10. 4., s. 5
Annotation: Rozbor situace na knižním trhu v 90. letech 20. století.
Article
3
4
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 5 (19), 2000, č. 6, červen, s. 7
Annotation: Polemika s článkem nakladatele P. Sachera "Útok proti kultuře?" (KaN, č. 5), týkajícího se kauzy Mladá fronta.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 239, 13. 10., s. 23
Annotation: Polemika s pomlouvačným článkem M. Kořené Viktor Stoilov: Zločin a Torst (LN 6. 10. 2001).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 13, 31. 5., s. 2
Annotation: K připravovanému vydání 4. (posledního) svazku spisů J. P. v nakladatelství Čs. spisovatel; též o vydávání děl: Skála Ivan, Kozák Jan,...
Article
7
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 35, 1986, č. 17, 19. 8., s. 12
Annotation: Rozhovor v seriálu Literární kvasinky; u výběru z básní (s. 12-13).
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 1998, č. 202, 16. 10., příl. Kultura & umění, č. 42, s. 6
Kultura & umění. -- 16. 10. 1998
Annotation: Referát ředitele nakladatelství Mladá fronta J. M. o jubilejním padesátém ročníku veletrhu, mj. o české účasti.
Article
9
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 5, 1996, č. 214, 12. 9., s. 5
Annotation: Mj. o podílu nakladatelství Mladá fronta na organizaci tohoto ročníku: Literární Františkovy Lázně.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 17, 28. 6., s. 2
Annotation: Kritika jeho nakladatelské činnosti.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Pól. -- Roč. 2, 1991, č. 1, 1. čtvrtletí, s. 14
Annotation: Rozhovor; s otištěnou básní J. M. Smíšené zboží.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 33, 8. 2., příl. Salon, č. 204, s. 4
Annotation: Otevřený dopis bývalého ředitele MF Václavu Klausovi; první dopis J. Macháčka poslancům byl otištěn v Salonu č. 168 (Právo 18. 5. 2000).
Article
14
In: Teď je to čistý. -- S. 99
Annotation: Vyšlo v květnu 1992.
Book Chapter
15
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 14/15, únor/březen, s. 33
Annotation: Poznámka o V. K. k otištěným písňovým textům Matouši, Najděte, Já nemám rád, Pád člověka, Dědek (s. 33-36).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 41, 10. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Život je hrozný společník. -- s. 137-139
Annotation: Do úvodní části výboru Namísto prologu (s. 9-13) zařadili editoři koncept autorova dopisu tehdejšímu redaktorovi časopisu Raut "Vážený pane...
Book Chapter
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 150-152
Annotation: Rozhovory s dvěma začínajícími autory, M. V. (nar. 31. 3. 1962 Praha) a J. M. (nar. 15. 3. 1955 Praha); v rubrice Přicházejí.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 214, 13. 9., příl. Salon, č. 234, s. 2
Annotation: Shrnutí případu privatizace nakladatelství.
Article