By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 5-6
Annotation: Úvod k literárněvědnému číslu časopisu.
Article
2
In: Telegram. -- S. 121-134
Annotation: Doslov k českému překladu souboru čtyř slovenských povídek představuje autora a jeho poetiku, načež se věnuje tématu překládání česko-slovenského...
Book Chapter
3
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 121, říjen, s. 8-12
Annotation: Rozhovor s L. Machalou o literární tvorbě, cenách, spolcích a čtenářství.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 8
Annotation: Nekrolog slovenského spisovatele P. Vilikovského.
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 11-12
Annotation: Předmluva připravované slovníkové publikace. Připojeny (s. 13) Ukázky hesel autorů spjatých s PdF UP v Olomouci: J. Dadák, M. J. Stöhr, F. Všetička.
Article
6
by Machala, Lubomír, 1958- jn19990209506{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
Annotation: Stať; - text byl převzat z dvouměsíčníku Listy č. 2 a 3/2011.
Book
7
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 5, jaro, s. 14-16
Annotation: Rozhovor o jeho knize a dalších plánech.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 12
Annotation: Ukázka z připravované publikace ÚČL AV ČR s pracovním názvem "Interpretace české literatury devadesátých let 20. století".
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 23. 3., s. 3
Annotation: Odpověď na otázku, zda chystá pokračování Průvodce po nových jménech české poezie a prózy.
Article
10
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 7, 4. 4., s. 8
Annotation: Referát o průběhu letošního ročníku festivalu, s komentovaným přehledem akcí konaných v jeho rámci. Ideologie a imaginace je první sympozium...
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 30-31
Annotation: Zpráva.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 41
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 11, 2006, č. 8, s. 30-40
Annotation: Studie.
Article
15
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 14, 3. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 16, 17. 4., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 26, 26. 6., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 38, 18. 9., s. 13
Annotation: Rozhovor s organizátorem olomouckého semináře pro zahraniční bohemisty.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 2, 24. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Studie z knihy Literární bludiště (Bilance polistopadové prózy), která vyjde v nakladatelství Brána.
Article