By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 14, 17. 1., s. 18
iDnes.cz [online]. -- 17. 1. 2001
Annotation: Rozhovor s polským básníkem a bohemistou.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 4, 7. 1., s. 11
Annotation: Rozhovor s programovým ředitelem Polského kulturního střediska v Praze o cyklu pořadů věnovaných tvorbě B. S.
Article
3
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 24, 30. 1., Příloha, s. 8
Annotation: Rozhovor s polským básníkem, ředitelem Polského kulturního střediska; na s. 9 ukázky z knih polských autorů.
Article
4
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 5, 1995, č. 50, 14. 12., příl. Prager Tagblatt, roč. 1, č. 11, s. 4
Annotation: Rozhovor s básníkem a překladatelem (nar. v polském Těšíně), od roku 1992 ředitelem Polského kulturního institutu v Praze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 18, 3. 11., s. 8
Annotation: Báseň věnovaná Petru Královi. Připojena biografická poznámka s fot.
Article
6
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 4, s. 8-12
Annotation: Rozhovor s účastníkem festivalu ProtimluvFest; mj. o J. Třanovském. S připojenou bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 3, s. 46-49
Annotation: Esej o důvodech Třanovského očekávání konce světa. Esej je vybrán z knihy Machejových překladů Třanovského písní, které autor doplnil...
Article