By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 6. 2017
Annotation: Úryvek z knihy vycházející v nakladatelství Pistorius & Olšanská, ukázka se věnuje přerodu lidové kultury v moderní populární kulturu; s...
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 7, 1. 3., s. 60-62
Annotation: Článek.
Article
4
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 21, 2009, č. 1, s. 149-153
Annotation: Studie k deníku Pražský ilustrovaný kurýr a populární kultuře v českých zemích na přelomu 19. a 20. století.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 35, 27. 8., s. 6
Annotation: S mezititulky Palec na spoušti, Chudoba, okupace, budování, Bude občanská válka, bude!
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 2, únor, s. 30-33
Annotation: Stať o českém časopiseckém trhu na konci 19. století a na začátku 20. století. Autor si všímá formálních i tematických změn dobového tisku.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 2, únor, s. 31
Annotation: Úvodní slovo k seriálu statí, které budou mapovat vytváření populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 236-246
Annotation: Studie věnovaná možnostem výzkumu zkušenosti širokých vrstev neelitních obyvatel českých zemí a nejvhodnějšímu pramenu k jejich výzkumu...
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 2. 6. 2017
Annotation: Úryvek z knihy, kterou vydává nakladatelství Pistorius & Olšanská, popisuje vývoj od tradiční lidové po moderní populární kulturu; s úvodní...
Article
12
by Machek, Jakub, 1977- jo2007409373{{{}}}}
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2017.
Annotation: Monografie představuje pohled na utváření moderní velkoměstské (zvláště pražské) mentality konce 19. a počátku 20. století (re)prezentované...
Book
13
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 739-742
Česká literatura v síti [online]. -- 2. 3. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 781.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 5, 10. 5., s. 18-24
Annotation: Referát z diskuse "Hledání středního proudu. Panelová diskuze o kulturním mainstreamu" (23. 3. 2017, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha).
Article
15
by Jareš, Michal, 1973-, Kořínková, Lucie, 1981-, Machek, Jakub, 1977- jo2007409373{{{}}}}, Kudláč, Antonín K. K., 1971-, Schmarc, Vít, 1979-
Published Bratislava : Trnava : Ústav slovenskej literatúry SAV ; Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2012.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference; - mj. s uvedenými studiemi; obsahuje jmenný rejstřík (s. 216-222).
Book
16
Annotation: Kolektivní monografie je věnována reflexi československé publicistické produkce a žurnalistiky jako takové v období mezi světovými válkami,...
Book
17
Annotation: Soubor studií pojednávajících o základních rysech normalizační popkultury byl vytvořen účastníky a vedoucími semináře Poetika normalizační...
Book
18
Annotation: Mezioborová kolektivní monografie představuje výzkum české populární kultury jako pramene umožňujícího hlubší poznání české společnosti;...
Book
20
by Conboy, Martin, 1953-
Published Praha : Akropolis, 2018.
Other Authors: '; ...Machek, Jakub, 1977- jo2007409373...
Annotation: Monografie nabízí analýzy populárního tisku od 19. století do současnosti, zaznamenává jejich charakter, vývoj a transformace a sleduje vliv...
Book