By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 25, 18. 6.
Annotation: Ukázka z knihy "Příběh se závorkami : (alternativy)".
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [1], leden, s. [101]-[109] [1]-9
Annotation: Recenze textu divadelní hry V. Havla.
Article
3
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [66]-[68]
Annotation: Dopis F. Pavlíčkovi.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [6], červen, s. 15-19
Annotation: Medailon české malířky, graficky a ilustrátorky Adrieny Šimotové u příležitosti její výstavy v Brně.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [115]-[123] [1]-9
Annotation: Recenze divadelní inscenace Gogolova Revizora v ústeckém divadle v nastudování I. Rajmonta.
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [3], březen, s. 57-59
Annotation: Glosa k uvěznění V. Havla a ostatních spiosvatelů z politických důvodů.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 147-159
Annotation: Referáty o nedávno zhlédnutých divadelních představeních.
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [62]-[71] (1-10)
Annotation: Vzpomínka na filmový večer, kam byli pozváni k promítnutí filmu "Návrat ztraceného syna" a k následné diskusi tzv. "trezoroví" filmaři, mezi...
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [7], září s. 117-129
Annotation: Reportáž z happeningu slovenských umělců napsaná jako povídka. Velkou část tvoří popis fotografa Jindřich Štreita a jeho tvorby.
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [81]-[86] ([1]-6)
Annotation: Referát o divadlení inscenaci "Vojcka" v Divadle ve foyeru - experimentální scéně Divadla E.F. Buriana.
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [11]-[20] [1]-10
Annotation: Fiktivní rozhovor o architektonické koncepci pražského metra.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [74]-[76] [1]-3
Annotation: Smutečný projev nad rakví J. Opavského, divadelního kritika. Obsahuje biografickou poznámku.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 242, 1. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 19, 7. 5., s. 6
Annotation: Referát (s fot.).
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1949, č. 2, s. 71-76; č. 3, s. 65-77
Annotation: Studie o konstitutivních znacích socialistického realismu opírající se o analýzu románu Daleko od Moskvy V. Ažajeva.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 6, 15. 3., s. 4
Annotation: Poznámka o aktivu slovenských spisovatelů-komunistů a plenárním zasedání slovenské sekce Svazu čs. spisovatelů věnovaným "důslednému boji...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 8, 29. 3., s. 10
Annotation: Poznámka o pozitivních reakcích V. Mináče, D. Tatarky, A. Matušky a M. Chorvátha na zveličenou kritiku vznesenou na jejich adresu na plenárním...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 44, 30. 10., s. 6
Annotation: Recenze; s portrétní kresbou K. F. Sedláčka
Article