By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 158-160
Annotation: Referát o kolokviu věnovaném tématu Klasicismus. To se konalo 28. 1. 2016 v Bratislavě. Debaty o rysech klasicismu a jeho definici se zúčastnil...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 208-215
Annotation: Studie chce poskytnout odpověď na otázku z pohledu příslušníka generace, jak se generičnost uplatňovala ve směřování slovenské prózy 60....
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 237-239
Annotation: Referát na konferenci o slovenském prozaikovi, básníkovi a kritikovi S. H. Vajanském, která se uskutečnila 19. 3. 2016 na půdě Filozofického...
Article
6
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 532-534
Annotation: Recenze na sborník z konference konané 5. 4. 2013 na FiF UK v Bratislavě.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 3, s. 264-265
Annotation: Referát z konference věnované 200. výročí narození L. Štúra a 90. výročí narození O. Čepana.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 79-82
Annotation: Recenze monografie "V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu" P. Kořínka, M. Foreta a M. Jareše.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 162-163
Annotation: Recenze monografie "Bohumil Hrabal a výtvarné umění" E. Čapkové.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 155-158
Annotation: Recenze monografie "Mikulaš Bakoš a moderná literárna veda".
Article
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 299-302
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 157-159
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 21-[30]
Annotation: Stať.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 406-408
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article