By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 3, 2003, č. 3, s. 201-218
Annotation: Studie o proměnách povahy subjektu v korespondenci B. Němcové.
Article
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 64, 2003, č. 4, listopad, s. 314-316
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 4, s. 390-397
Annotation: Tento příspěvek byl převzat z bibliofilského vydání sborníku U jednoho stolu, věnovaného J. Janáčkové.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 55, 1994, č. 3, září, s. 224-226
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 3. 12., s. 6
Annotation: Esej.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 2, říjen 1985, s. 92-94
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 10, červen 1990, s. 423-424
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 3/4, listopad/prosinec 90, s. 153-155
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 3, s. 282-285
Annotation: Recenze; též recenze studie: Šoltys Otakar, Verba dicendi a metajazyková informace.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 1, září 1981, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 1, září 1987, s. 41-42
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 32, 1981/1982, č. 9, květen 1982, s. 429-431
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 47, 1986, č. 4, říjen, s. 338-340
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 38, 1987/1988, č. 4, prosinec 1987, s. 191-192
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 42, 1981, č. 1, únor, s. 36-40
Annotation: Demonstrováno na příkladu anglického dětského folklóru; předneseno na konferenci o překladu (Praha, 16.-19. 10. 1979).
Article