By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 2, listopad, s. 139-141
Annotation: Medailon.
Article
2
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria. Řada literárněvědné slavistiky (X). -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 192-193
Annotation: Referát o průběhu konference Poláci v Brně (s podtitulem: jazyk - literatura - kultura - politika); s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
3
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 25, 2014, s. 27-30
Annotation: Referát o mezinárodním polonistickém kongresu Česká polonistická studia v evropském kontextu, který se konal 11.-12. září 2013 v Praze.
Article
4
by Baron, Roman, 1970-, Madecki, Roman, 1969- mzk2007411412{{{}}}}
Published Praha : Historický ústav AV ČR, 2014.
Other Authors: '; ...Madecki, Roman, 1969- mzk2007411412...
Annotation: Kolektivní monografie českých filologů, historiků, politologů a právníků, kteří se odborně zabývají Polskem a široce pojatými česko-polskými...
Book
5
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 16, 2006, č. 3, s. 45-49
Annotation: O brněnské polonistice - reakce na příspěvek B. Bakuly v uvedeném sborníku z krakovského sjezdu polonistů (22.-25.9.2004).
Article
6
Annotation: Sborník referátů a diskusních příspěvků z jednání sekce "K metodologii umění interpretace" v rámci konference k 150. výročí úmrtí A....
Book
9
Other Authors: '; ...Madecki, Roman, 1969- mzk2007411412...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 129, 2010, č. 1, s. 3-17
Annotation: Studie.
Article
10
Other Authors: '; ...Madecki, Roman, 1969- mzk2007411412...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 100, 2014, č. 1, s. 141-178
Annotation: Studie věnovaná dopisům psaným v letech 1889-1919 Adolfem Černým sourozencům Alfonsovi a Melanii Parczewským; týkajícím se mj. překladů české...
Article