By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 7, září, s. 49-61
Annotation: Studie se věnuje Fučíkově novinářské činnosti z let 1934-36 během pobytu v Sovětském svazu. Kritizuje politiku E. Beneše a rozbírá podobu...
Article
3
In: Vital plus. -- Roč. 2, 2008, č. 4, prosinec, s. 6-10
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 6, červen, s. 265-267
Annotation: Článek se zabývá Neumannovými názory na revoluci a dělnickou třídu. Obsahuje úryvky z básní a končí Štollovým citátem.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 258, 4. 11., příl. Víkend, s. 2
Annotation: Výtah z přednášky Božena Němcová a současnost; s mezititulky Současné selhání mnohých vzdělanců, Komerční stanice oslovují žlázy, Kníže...
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 5, 2006, č. 3, 19. 1., s. 26-28
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 10, 6.-12. 3., s. 1 a 5
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 1, 2003, č. 9, 21. 11., s. 16-18
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 33, 7. 2., příl. Víkend, s. 9
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 139, 15. 6., s. 11
Annotation: V rubrice 5-minutové interview.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 31, 4. 8., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 1).
Article
13
by Mahler, Zdeněk, 1928-2018 jk01072871{{{}}}}
Published Praha : Primus, 2002.
Annotation: Životopisná studie o TGM.
Book
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 139, 15. 6., s. 1, 6
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 149, 27. 6., příl. Magazín Dnes, č. 26, s. 15
Annotation: Rozhovor připojený ke článku O čem svědčí vysvědčení o studijních výsledcích významných osobností; v článku okrajově též o B. Hrabalovi...
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 181, 6. 8., s. C9
Annotation: Anketa o nedávných kulturních zážitcích.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 17, 26. 4., s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
18
19
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 262, 10. 11., příl. Slovo na víkend, č. 45, s. I
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání jeho knihy Nokturno.
Article
20
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 2, květen, s. 35-37
Annotation: Rozhovor v rubrice Zaujalo nás v tisku; s poznámkou Z rozhovoru R. Sarvaše se spisovatelem Zdeňkem Mahlerem (Koktejl).
Article