By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Šumava = Böhmerwald. -- ISSN 0862-5166. -- s. 147-150; 151-155
Annotation: Doslov k dvojjazyčnému německo-českému vyd. sbírky rakouského autora.
Book Chapter
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 774-787
Annotation: Studie - o autorovi rytířského a hrůzostrašného románu Ch. H. Spiessovi, překladech jeho her, o J. Rankovi, B. Němcové, klatovském týdeníku...
Article
6
7
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 17, 2003, s. 219-233
Annotation: Přehledová studie, zejména o uvedených autorech.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 221-228
Annotation: Recenze tří knih vztahujících se různým způsobem k českému světu - českého překladu textu J. Mühlbergera Die Knaben und der Fluss, reedice...
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 14, 4. 1., s. 90-91
Annotation: Portrét CH. H. Spiesse. Zmíněni nadšení čtenáři jeho textů - F. Grillparzer, K. H. Mácha a J. Váchal, připomenuto je pojetí literatury, reprezentované...
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 226-229
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 21
Annotation: Recenze knih, v nichž píší Němci o Češích a českém světě.
Article
14
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 19, 2001, s. 147-155
Annotation: Příspěvek na konferenci; o dílech uvedených autorů.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 409-416
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Pražský sborník historický. -- ISSN 0555-0238. -- Sv. 31, 2000, s. 322-323
Annotation: Recenze 2. vyd. průvodce pro zájemce o německo-židovskou komponentu pražského kulturního života (zmíněni i čeští spisovatelé).
Article
18
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 11, 2002, Nr. 19, 9. 5., příl. Literatur. Lektüre für die Prager Buchmesse Svět knihy 2002, s. 9
Annotation: Srovnávací recenze s mezititulky Spanische Dörfer, Faszinierende Literatur, Überraschender Kosatík; s poznámkou, že jde o zkrácený otisk příspěvku...
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 5. 9., s. 18-19
Annotation: Rozhovor s germanistou; mj. o knize J. Serkeho.
Article
20
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 101, 29. 4., příl. Praha, s. 4
Annotation: Recenze.
Article