By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Verše psané srdcem. -- S. 3
Annotation: Předmluva redaktora publikace, s poznámkami o autorech básní vztahujících se k Břestku (viz rozpis).
Book Chapter
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 155, 8. 7., s. 21
Novinky.cz [online]. -- 11. 7. 2021
Annotation: Rozhovor s organizátorem festivalu Měsíc autorského čtení mj. o vztahu české a slovenské literatury.
Article