By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 11, s. 401-406; č. 12, s. 444-446
Annotation: První část studie (č. 11) obsahuje kapitolky Retrospektivní bibliografie české literatury 1771-1945, Bibliografie české literatury 1945-1960,...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 385-386
Annotation: Úvodní článek k bloku studií věnovaných materiálové sbírce Ústavu pro českou literaturu AV ČR Retrospektivní bibliografie české literatury...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 3, červenec, s. 396-409
Annotation: Studie se soustředí na prezentaci digitalizované podoby Retrospektivní bibliografie české literatury 1770-1945 Ústavu pro českou literaturu AV...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 173-202
Annotation: Studie zaměřená na časopis Den vydávaný v letech 1920-1921 a jeho vliv na formování literární generace poválečných debutantů sdružených...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 16, 2. 10., s. 14
Annotation: Esej.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 168-196
Annotation: Studie ke kritické činnosti Z. Kalisty ve dvacátých a třicátých letech 20. století (mj. v časopise Lumír), zejm. k vlivu Kalistovy historické...
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 3, červen, s. 381-385
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 139-140
Annotation: Referát o konferenci.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 142-144
Annotation: Přehledový článek se věnuje literárněvědné bibliografii při ÚČL AV ČR.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 12, s. 437
Annotation: Článek informující o knihovních fondech původně samostatných knihoven - Kabinetu pro studium českého divadla a Oddělení pro studium západních...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 10, s. 375, 3. s. obálky
Annotation: Článek o profilu knižního fondu; s popisem a fotografiemi kuriózního svazku De chaos veterum.
Article
13
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 16, 2012, č. 10
Annotation: Studie se zabývá digitalizací původní lístkové kartotéky Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 v systému RETROBI.
Article
14
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 91-97
Annotation: Rozhovor s vedoucím Střediska literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR a hlavním koordinátorem výzkumné infrastruktury...
Article
15
by Malínek, Vojtěch, 1982-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020.
Annotation: Monografie vycházející z tradice České literární bibliografie předkládá obecná metodologická východiska zpracování oborových analytických...
Book
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
17
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2020, č. 27, s. [267]-288
Annotation: Studie o proměnách české literární kultury po roku 2000 spojených s vývojem internetových médií. Metodologickým východiskem studie je analýza...
Article
18
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 5, listopad, s. 772-774
Česká literatura v síti [online]. -- 3. 2. 2020
Annotation: Referát o workshopu pořádaném 17. 10. 2019 v Ústavu pro českou literaturu, v jehož rámci byly prezentovány výsledky projektu "Future of Polish...
Article
19
by Malínek, Vojtěch, 1982-, Plecháč, Petr, 1985-, Kolár, Robert, 1977-
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2015.
Annotation: Sborník ze semináře Workshop of Digital Humanities konaného 24. září 2015; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
20
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article