By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 65-69
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
2
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 123-129
Annotation: Studie je věnována německému básníkovi židovského původu H. Sonnenscheinovi a jeho vztahu s P. Bezručem.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 489-503
Annotation: Studie je věnována Holanově inspiraci fiktivní postavou Ofélie z Shakespearovy tragédie "Hamlet".
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 96-97
Annotation: Přehledový článek nejnovější literatury pro děti.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 102-103
Annotation: Článek je věnován nominacím na ceny "Magnesia Litera", "Nejkrásnější české knihy" a "Zlatá stuha", mj. zmíněna čtenářská soutěž "Dětský...
Article
6
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 222, 24. 9., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a překladatelem R. Malým, mj. o dětské literatuře a překládání Goethova "Fausta".
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 8, 10. 1., s. 14
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka.
Article
8
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 455-457
Annotation: Recenze na monografii, v níž je analyzována poezie R. Kunzeho a J. Skácela.
Article
10
11
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 143
Annotation: Báseň; připojen je medailon autora.
Article
12
by Malý, Radek, 1977- xx0000314{{{}}}}
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Studie se zabývá motivem utonulé dívky v české poezii v kontextu obecně kulturního vnímání ženy a ženství; s Ediční poznámkou (s. 143);...
Book
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, příl. Biblio, září, s. 12
Annotation: Článek o českých literárních cenách a soutěžích pro dětskou literaturu.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 26, 25. 6., příl. Povídky pro Reflex, s. 14-16
Annotation: Báseň na téma Apokalypsa; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
15
by Malý, Radek, 1977- xx0000314{{{}}}}
Published Praha : Národní muzeum, 2020.
Annotation: Dobrodružná próza pro děti odehrávající se v budově Národního muzea.
Book
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 3. 2018
Annotation: Sloupek o překládání básnického dramatu J. W. Goetha "Faust" pro inscenaci, již uvádí Národní divadlo v režii J. Friče.
Article
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 17. 5. 2005
Annotation: Rozhovor s R. Malým o jeho nové sbírce básní "Větrní", o jeho vztahu k expresionismu a L. Kunderovi a literatuře pro děti; připojena bio-bibliografická...
Article
18
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 7, 30. 8.
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 622-626
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 323-332
Annotation: Studie o V. A. Polákovi a H. Sonnenscheinovi a recepci jejich díla v českém prostoru,
Article