By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 78, č. 1, 23. 12. 1984 - 10. 1. 1985, s. 18-19
Annotation: Krátký polemický příspěvek k diskusi nad dokumentem Charty 77 č. 11/84. Autor jako historik dokument vítá, protože jej vnímá jako apel vůči...
Article
2
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 42, 2006, č. 3, květen/červen, s. 10-11
Annotation: Portrét A. Šuránka.
Article
3
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 42, 2006, č. 5, září/říjen, s. 18-19
Annotation: Portrét M. P. Habáně a R. V. Dacíka, zmíněni jsou také dále uvedení.
Article
4
5
by Malý, Radomír, 1947- jo20010092633{{{}}}}
Published Brno : Cesta, 1990.
Annotation: Sborníček, s medailonem A. F. Muž dvojí konverze (s. 7-31) a s oddíly: Svědectví přátel (s. 32-40); Vlastními slovy (s. 43-49, ukázky z textů...
Book
6
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 64, 16. 3., s. 5
Annotation: Recenze; kniha obsahuje též informace o: Zahradníček Jan.
Article
7
8
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 248, 21. 10., s. 5
Annotation: Poznámka o životě a tvorbě Z. G.
Article
9
In: Distance. -- ISSN 1212-7833. -- Roč. 11, 2008, č. 1, s. 62-63
Annotation: Studie.
Article
10
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 5, 1986, červenec, s. 29-49
Annotation: Úvaha se vrací k polemice J. Pekaře s T. G. Masarykem ve věci smyslu českých dějin; upozorňuje, že Pekařovi se nepodařilo to, co Masarykovi...
Article
11
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1981, s. 65-75
Annotation: Rozhovor o historické mystifikaci, jíž se dopustil A. Jirásek v románu "Temno", o společenských poměrech v různých civilizacích, o literatuře...
Article
12
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 3, 1989, únor, s. [139]-[140]
Annotation: Dopis R. Malého generálnímu prokurátorovi, v němž žádá propuštění V. Havla, anebo uvěznění jeho samého, neboť se dopustil stejného činu...
Article
13
In: Distance. -- ISSN 1212-7833. -- Roč. 7, 2004, č. 2, s. 24-30
Annotation: Esej.
Article
14
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 10, 1989, s. 88-90
Annotation: Polemická glosa k úvaze V. Bendy "Duchovní obnova - východisko z krize?" (in: PARAF [5], 1989, č. 10, s. 4-20); autor zdůrazňuje důležitost morálních...
Article
15
In: Distance. -- ISSN 1212-7833. -- Roč. 8, 2005, č. 1, s. 36-46
Annotation: Historická studie.
Article
16
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1981, s. 76-86
Annotation: Esej o tvorbě C. Miłosze v souvislosti s udělením Nobelovy ceny za literaturu a dezinterpretací Miłoszova díla v dobovém tisku (Rudé Právo a...
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 140, 16. 6., s. 8
Annotation: Stránka věnována F. Sušilovi obsahuje rozhovor s autorem knihy o F. S., anketu Čím je Sušil stále aktuální, medailon, úryvek z knihy R. Malého...
Article
19
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 2005, č. 5, s. 24-50
Annotation: Kapitola z knihy T. Vodičky, medailony, stať o sloupské farnosti a kaplanovi J. Soukupovi a výbor Z básní smíšených (vybral J. Kuběna).
Article
20
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 3, 1989, únor, s. [8]-[31]
Annotation: Diskuse o moravanství a Moravanech jako svébytném národu, o podílu a situaci křesťanství ve společnosti, o vzestupu moravské literatury, divadla...
Article