By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 12, 2003, č. 6, červen, s. 12
Annotation: Úvaha.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 14, 2003, č. 43, 26. 10., příl. Perspektivy, č. 10, s. 4
Annotation: Úvaha o dobrovolném ukončení života; v souvislosti s úmrtím P. Tigrida.
Article
3
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 7, 1996, č. 40, 6. 10., s. 3
Annotation: Medailonek.
Article
4
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 42, 11.-17. 10., s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 39, 23.-29. 9., příl. Perspektivy, č. 19, s. iv
Annotation: Vzpomínka na P. Příhodu.
Article
6
by Malý, Václav, 1950- jn19990209513{{{}}}}
Published Praha : Nakladatelství XYZ, 2017.
Annotation: Knižní rozhovor s Václavem Malým se soustředí především na otázky z jeho biografie a z náboženského a veřejného života, zahrnuje však...
Book
7
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1988, č. 2/3, s. 12-17
Annotation: Úvaha o soudobé duchovní situaci, ovlivněné zužováním křesťanství na individuální privátní sféru; křesťanství je však věcí sdílení...
Article
8
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 81-82
Annotation: Vánoční kázání.
Article
9
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 11, 1988, červenec, s. 181-186
Annotation: Rozhovor reflektující mimo jiné odezvu petice "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR", jejíž plné znění bylo publikováno...
Article
10
11
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1989, č. 205, 31. 8., s. 5
Annotation: K 100. výročí narození; též o genezi knihy Les.
Article
12
In: Legendy. -- S. 9-11
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 299, 23. 12., s. 1-7, 9
Annotation: Články věnované úmrtí a pohřbu V. Havla. Mj. níže uvedené.
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 6, 16. 5. - 17. 6., s. 2-3
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77, kterým protestují proti sérii domovních prohlídek, množství zabavené literatury, samizdatu a zadržení několika osob...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 3, 6. 2. - 12. 3., s. 1
Annotation: Zpráva z 21. února 1981 o novém sborníku o vězněném disidentovi R. Battěkovi. Sborník obsahuje dokumenty, podněty a úvahy.
Article
17
by Lippmann, Karel, 1948-, Malý, Václav, 1950- jn19990209513{{{}}}}, Halík, Tomáš, 1948-
Published České Budějovice : BG J. N. Neumanna a CZŠ Č. Budějovice, 2008.
Annotation: Gymnaziální ročenka; mj. s uvedenými texty; obsahuje anglické a německé resumé (s. 60-62 a 63-65).
Book
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 15, 2004, č. 277, 29. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor o výzvě "Nesmíme zapomenout", prostřednictvím které se mají shromažďovat vzpomínky lidí pronásledovaných za komunistického režimu;...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 3, 6. 2. - 12. 3. s. 1
Annotation: Krátký dopis aktuálních mluvčích Charty 77 polskému KOR ze dne 10. 2. 1981. V dopise Charta vyjadřuje solidaritu a podporu polskému úsilí o...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 5, 16. 4. - 15. 5., s. 1-2
Annotation: Dopis adresovaný Federálnímu shromáždění, České národní radě a předsedovi československé vlády, v němž mluvčí Charty 77 upozorňují...
Article