By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 929-933
Česká literatura v síti [online]. -- 14. 4. 2020
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 950.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 5-28
Annotation: Studie, která se pohybuje na pomezí kulturních dějin a poetiky textu, srovnává dva způsoby literární reprezentace města. Klade si otázku, jak...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 383-388
Annotation: Reakce na text M. Sládka, otištěný v tomtéž čísle (ČL 53, 2005, č. 3) - především k otázkám časového vymezení a příznačných rysů...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 34, 2004, č. 71/72, s. 268-272
Annotation: Recenze jednotlivých příspěvků ze sborníku.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 2, 15. 2., s. 81
Annotation: Nekrolog za J. Lehárem. Zmíněn A. Stich.
Article
9
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 33, 2003, č. 69/70, s. 288-292
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 1-16
Annotation: Studie, v níž se autor snaží posoudit jednotlivé podoby intertextového dialogu mezi Písní písní a biblickými pretexty vůbec a poezií mysticko-erotického...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 1, s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 1, 10. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 31, 2001, č. 65/66, s. 230-232
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 4, 21. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 7, 4. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 18. 5., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 2000, č. 16, 5. 10., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article