By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2002, č. 6, prosinec, s. 80-83
Annotation: Kritika projevu V. Havla v City University of New York v závěru jeho prezidentské éry; s kapitolkami Politika kýče, Čestné doktoráty a laudatia,...
Article
2
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2003, č. 2, červen, s. 95
Annotation: Polemika s jedním ze sloupků J. Beneše, kritizujícím publicistiku a epigramy E.M. v padesátých letech; o své spolupráci se satirickým týdeníkem...
Article
3
In: Škodolibé úsměvy svobody z let 1955-1992. -- s. 179-205
Annotation: Rozhovor - příloha ke knize vzpomínek doplňujících mj. autorovy knihy: Oba moji prezidenti (Libri 2004), Češi i Němci (Libri 2001), Nebát se...
Book Chapter
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 28, 3. 2., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Vzpomínka na společné působení v Tváři; s dalšími články pod nadtitulkem Vzpomínky přátel a spolupracovníků na literárního kritika a...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 55, 6. 3., s. 1 a 10
Annotation: O "třídní a nacionální nenávisti" a "české dobrotivé výlučnosti" oblíbených pohádek.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 65, 17. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 74, 28. 3., s. 13
Annotation: Článek uzavírající diskusi vyvolanou jeho článkem Rumcajs a Trautenberk kazí mládež (LN 6. 3. 2001).
Article
8
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 7, [březen], s. 193-203
Annotation: Replika na stať M. Jungmanna Echo zlých časů (Literární noviny č. 51 - 52, 18. 2. 1996), též k recenzi R. Grebeníčkové Tvář jako skupina...
Article
10
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 11, [červen], s. 144-155
Annotation: Zhodnocení šesti posledních čísel společensko-kulturní revue Prostor (č. 31 - 36).
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 3, 5. 1., s. 11
Annotation: Kritika projevu V. Havla.
Article
12
In: Kritická příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 9, [prosinec], s. 130-140
Annotation: Rozbor ideové linie měsíčníku.
Article
13
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 9, listopad, s. 33-34
Annotation: K neuskutečněnému Sympoziu mladých spisovatelů evropských socialistických zemí; rovněž polemika s článkem J. Hájka Únava ze skepse (Plamen,...
Article
14
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 3, březen, s. 32-35
Annotation: Kritika časopisu Plamen.
Article
15
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 1, leden, s. 35
Annotation: K loňské diskusi v časopise Zlatý máj.
Article
16
In: Tvář. -- Roč. 4, 1969, č. 2, s. 11-15
Annotation: O vztahu literatury a ideologie v padesátých letech a v současnosti; zejména o knihách J. Muchy, M. Kundery a L. Vaculíka.
Article
17
In: Tvář. -- Roč. 4, 1969, č. 6, s. 6-11
Annotation: Mj. ke sporu mezi V. Havlem a M. Kunderou (H, č. 15).
Article
18
In: Tvář. -- Roč. 4, 1969, č. 3, s. 1-4
Annotation: Mj. k rezoluci ÚV SČSS k smrti J. Palacha přijaté 22. 1.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 25, 18. 6., s. 5
Annotation: Článek.
Article
20