By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 19, 1984, č. 8, s. 82-83
Annotation: Recenze knihy zabývající se i českou literaturou.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 28, 10. 7., příl. Kmen, č. 28, s. 2
Annotation: Názor na Kmen a doporučení novinek slovenské literatury k českému překladu.
Article
3
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 10, prosinec, příl. Dílna, s. 158-159
Annotation: Dva články určené začínajícím autorům.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 27, 8. 7., s. 15
Annotation: Z diskusního příspěvku předneseného na konferenci o literární kritice (Dobříš, 10.-11. 6. 1981).
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +125, 2009, č. 10, s. 135-138
Annotation: Nekrolog k úmrtí N. Krausové.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +124, 2008, č. 12, s. 10-22
Annotation: Studie s částí Pokus o pohľad z kontextu slovanských nobelistov; M. Rúfusovi, který slaví 80. narozeniny, je věnováno i několik dalších článku...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 16, 1964, č. 5, květen, s. 178
Annotation: Medailon.
Article
10
11
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 1, leden, s. 50-54
Annotation: Rozbor pohádky jako žánru.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 8, říjen, s. 493-499
Annotation: Referát přednesený na semináři na téma Lidová slovesnost a moderní dětská literatura, pořádaném u příležitosti vzpomínkových oslav M....
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 6, červen, s. 374-375
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 1, leden, s. 45-51
Annotation: O formách adaptace lidových pověstí v současné slovenské literatuře, mj. též pro děti.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 7, září, s. 442-448
Annotation: O otázkách redakční a vydavatelské práce s různými typy lidové prózy.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 10, prosinec, s. 711-712
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 2, duben, s. 223-228
Annotation: O národní specifičnosti slovenského nadrealismu; předneseno na sovětsko-československém literárněvědném sympoziu o vztahu národnosti a internacionality...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 529-531
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 9/10, s. 125-131
Annotation: Přetisk dokumentu, který hodnotí stav literární kritiky v časopisech vydávaných vydavatelstvím Slovenský spisovatel (Romboid, Revue svetovej...
Article