By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 115, 15. 5., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 231, 25. 9., s. 4
Annotation: Próza.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 278, 20. 11., s. 4
Annotation: Próza.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 22, 22. 1., s. 4
Annotation: Báseň (Mariánské Lázně 1955 - Lázně Bohdaneč 1935)
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 15, 10. 4., s. 338-339
Annotation: Článek k úmrtí Vítězslava Nezvala.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 23, 4. 6., s. 546
Annotation: Zpráva z 3. ročníku literárního festivalu.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 71, 22. 3., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 138, 8. 6., s. 3
Annotation: Báseň, z chystané sbírky Lípy.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 49, 27. 2., s. 4
Annotation: Báseň ze sonetů "Má Praha".
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 117, 16. 5., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 5
Annotation: Kritická glosa k diskusi o literatuře v ostravském deníku Nová svoboda.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 4, duben, s. 191-192
Annotation: Glosa k poezii mladých autorů zasílajících své práce do literárních časopisů a sloupku o jejich poezii v časopise Kultúrny život.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, květen/červen, s. [15]
Annotation: Autor komentuje svou sbírku. Připojena je ukázka básně a biografická poznámka.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 3, s. 479-480
Annotation: Poznámky k realismu v tvorbě pro děti.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 13, 3. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 303, 17. 12., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 24, 19. 7., s. 10
Annotation: O posluchačském ohlasu různých rozhlasových zpracování děl české literatury.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 109-110
Annotation: Autorova vzpomínka na besedu se studenty v Třebotově u Prahy, kde spolu s L. Fikarem předčítal z díla Š. Ščipačeva.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 25, 20. 6., s. 9
Annotation: Glosa o životě současné mládeže, vztažená k reáliím z románu V. Káni.
Article