By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 9 (14), 2002, č. 2, s. 253-255
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 7, 17. 9., s. 115-117
Annotation: Studie s mezititulky Musil a Brno, Sonnenschein a Velká, Mikulov a Fritsch, Další autoři.
Article
3
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 11, 2002, Nr. 40, 3. 10., Literatur. Sonderbeilage zur Frankfurter Buchmesse 2002, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Chlapci a řeka. -- s. 77-95
Annotation: Doslov, s kapitolkami: Josef Mühlberger (1903-1985), O zlých vinařích, Lípa a mák, Historik literatury a vydavatel literárního časopisu, Literární...
Book Chapter
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 3, s. 34-36
Annotation: Stať o pobytu spisovatele v Brně.
Article
7
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 29, 2007, č. 4, [duben], s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
9
11
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 93-99
Annotation: Studie.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 192, 17. 8., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 33, s. 14
Annotation: Recenze knihy esejů a vzpomínek amerického germanisty (nar. 1922 v Praze).
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Středisko. -- ISSN 0232-0126. -- Roč. 65, 1981/1982, sv. 6, s. 74-76
Annotation: O překladech O. F. B. do němčiny a z němčiny.
Article
15
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 39, 1994, č. 2, s. 199-201
Annotation: Úvodní stať k sérii ukázek z próz R. Hohlbauma, E. Hadiny a K. H. Strobla na s. 201-207; připojeny jsou medailony autorů.
Article
17
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada germanistická (R). (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 21). -- ISSN 1211-4979. -- Roč. 56, 2007, č. 12 (21), s. 11-13
Annotation: Jubilejní medailon (s fot. jubilanta, s. 7), s bibliografií: Veröffentlichungen von Univ.-Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (1997-2007) /s. 11-13/.
Article