By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Mareš, Petr, 1954- jo20000080320{{{}}}}
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2018.
Annotation: Sborník z uvedené konference o spisovné i nespisovné češtině v různých kontextech, též v literatuře; s předmluvou editora (s. 7-8), průběžnými...
Book
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 223-227
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 281-285
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 218-239
Annotation: Studie pojednává o adaptaci jako intertextovém a komunikačním fenoménu. Úvodní část studie podává náčrt vztahů mezi adaptací, pretextem...
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 285-298
Annotation: Studie vymezující žánr parodie a imitačně-diferenciační techniky navazování parodie na pretext. Pohyb autorů parodií mezi různými polohami...
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 283-286
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2005, č. 78, září, s. 6
Annotation: Příspěvek do konfesní rubriky.
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2004, č. 75, prosinec, s. 4
Annotation: Referát o přednášce proslovené německou bohemistkou D. Uhleovou v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví v Praze.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 791-794
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2006, č. 80, březen, s. 3
Annotation: Recenze publikace vytvořené u příležitosti stejnojmenné putovní výstavy organizované německou Společností bratří Čapků pro porozumění...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 160-164
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 9, 2000, s. 59-71
Annotation: Studie.
Article
14
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 1, s. 80-84
Annotation: Recenze obsáhlého výkladu vývoje literárněteoretického myšlení od 19. století do současnosti z pera badatele českého původu působícího...
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 201-202
Annotation: Přehledová recenze.
Article
17
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 61, 2000, č. 1, březen, s. 47-53
Annotation: Analytická studie; s příklady (mj. z uvedeného Třešňákova románu).
Article
18
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2002, č. 41, s. 30-32
Annotation: Studie o "vícejazyčnosti" povídky Na zámku (1919) z knihy Trapné povídky; příspěvek na konferenci Karel Čapek, spisovatel a demokrat (Praha,...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 5, s. 535-[538]
Annotation: Recenze.
Article
20