By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 95-96
Annotation: Zpráva o recepci české literatury (J. Fučík), hudby (A. Dvořák) a filmy (J. Hašek) v Sovětském svazu.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 620-627
Annotation: Studie o způsobech realistického popisu prostoru v próze; analýza děl Maxima Gorkého zaměřená především na jazyk.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 654-655
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1014-1015
Annotation: Úvaha o významu Fučíkových reportáží, zejména ze Sovětského svazu, u příležitosti 10. výročí úmrtí.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 538-540
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 2-3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 62, 12. 2., s. 3
Annotation: Ukázka z knihy "Nad námi svítá" J. Marka.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 111, 9. 5., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 794-796
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 7, 12. 2., s. 2
Annotation: Komentář k vypsané soutěži na filmový námět.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 193, 11. 8., s. 3
Annotation: Úryvek z knihy J. Marka Desatero skořicových květů.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 43, 20. 2., s. 4
Annotation: Povídka "Únor" z knihy "Nad námi svítá".
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 113, 13. 5., s. 5
Annotation: Úryvek z povídky, jež je součástí souboru Nad námi svítá.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 6
Annotation: Obsáhlá úvaha o vývojových tendencích bez uvedení jediného konkrétního autora nebo díla.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 11, 14. 3., s. 10
Annotation: Proneseno na slavnostním večeru k 50. výročí narození J. Fučíka 2. 3. 1953 v Národním divadle.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 22, 30. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article