By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 14. 1., s. 2
Annotation: Článek o vztahu A. Marenčina k A. J. Liehmovi; navazuje na rozhovor G. A. Levického s A. J. Liehmem o politickém dění ("Diktatury se rozkládají...
Article
2
3
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 13-18
Annotation: Vzpomínkový text (datovaný 24. 5. 1978), vracející se k okolnostem vznikání putovní výstavy Princip slasti (1968). Do textu je vpojen Marenčinův...
Article
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2006, č. 46, s. 12-13
Annotation: Dva spojené texty: nekrolog za E. Švankmajerovou (28. 10. 2005) a profil její tvorby (1987).
Article
5
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 10, 2001, č. 9, 27. 2., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 11, 2002, č. 49, 3. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2001, č. 31, s. 74-80
Annotation: Reportáž z literární akce psaná formou fiktivního rozhovoru.
Article
8
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1999, č. 26/27, s. 53
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1999, č. 26/27, s. 137
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 2, 1990, č. 2, s. 95
Annotation: Nápravník Milan; polemická reakce na Nápravníkovu recenzi (Svědectví, č. 26) sborníku čs. surrealistů Opak zrcadla, zejména na kritiku v něm...
Article
11
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 3, 1991, č. 5, s. 58-59
Annotation: Pokračující polemika s: Nápravník Milan (viz mj. Analogon č. 2 a 3); s odpovědí M. N. Ad acta (s. 59-60).
Article
12
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [5], 2001, č. 3, březen, s. 51-54
Annotation: Článek o projektu Literární expres, jehož se A. M. zúčastnil. Spisovatelé ze 43 evropských států jeli společně vlakem z Lisabonu do Berlína.
Article
13
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2006, č. 48/49, s. 169
Annotation: Nekrolog; k textu je připojen dopis B. Kováče A. Marenčinovi z poloviny 70. let 20. století.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 42, 2007, č. 10, s. 11-19
Annotation: Přetisk rozhovoru s A. Marenčinem, mj. o surrealismu, A. Bretonovi, V. Effenbergerovi či L. Novomeském (původně vyšlo v Romboidu č. 5, 1990).
Article
15
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- Roč. 1, 1969, č. 1, červen, s. 94-95
Annotation: O časopisu francouzských surrealistů.
Article
16
In: Slovenské listy. -- ISSN 1210-9118. -- Roč. 3, 1995, č. 6, jún/červen, s. 22
Annotation: Rozhovor s vydavatelem A. M. ml. o koncepci nakladatelství Prístrojová technika (mj. o knize Eště s vami pobudnúť - vzpomínky na Dominika Tatarku).
Article
17
In: Literika. -- Roč. 1, 1996, č. 3/4, s. 97-99
Annotation: Rozhovor, mj. i o vztahu A. M. k českému surrealismu.
Article
18
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 3, 1991, č. 7, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Jarmark umění. -- R. 1994, č. 10, prosinec, s. 9-10
Annotation: Přehledová stať; mj. o knize: Foltýn Ladislav, Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918-1939.
Article