By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 17, 15. 8., s. 32
Annotation: Komentář k letošnímu ročníku divadelního festivalu "Jiráskův Hronov".
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 26, 19. 12., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 31
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci O. Štefaňáka a D. Radové "Lonely Horny Only".
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 6, 2010, č. 5 (43), 13. 5., s. 5
Annotation: Úvaha.
Article
7
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 6, 2010, č. 5 (43), 13. 5., s. 10
Annotation: Poznámka o blogovém románu, který psalo několik autorů. Vyšel knižně.
Article
9
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 6, 2010, č. 6 (44), 21. 10., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
10
11
12
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 7, 2011, č. 3 (47), 2. 3., s. 11
Annotation: Rozbor knihy.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 17, 17. 8., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 13, 2017, č. 2, s. 1
Annotation: Úvodník v čísle, které představuje autory, kteří nepocházejí ze zemí, ve kterých tvoří, a píšou jazykem, jenž není jejich mateřština....
Article
16
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2013, č. 3, s. 2-3
Annotation: Esej o literátech, kteří byli v 50. letech spojeni s edicí Půlnoc.
Article
17
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2013, č. 4, s. 3-5
Annotation: Esej o "Krvavém románu" J. Váchala.
Article
18
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 19, 14. 9., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 9. 4. 2010
Annotation: Zpráva o cyklu literárních debat se spisovateli "Vzhůru do Sklepů!", které organizuje Studentská rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hosty...
Article