By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, č. 6, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 157-159
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 139-146
Annotation: Studie o cestopisných knihách v době baroka a jejich estetické funkci.
Article
6
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 85-93
Annotation: Studie se věnuje básnické tvorbě B. Tablice v kontextu poetického vývoje slovenského národního obrození a jako projevu měšťanské kultury.
Article
7
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 2, december, s. 31-37
Annotation: Studie se věnuje vztahu F. X. Šaldy ke slovenské kultuře, zejména na třech rovinách - Šaldově kritické reflexi slovenských děl, vliv Šaldy...
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 8, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. 407-[410]
Annotation: Recenze.
Article