By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 91
Annotation: Autor nar. 3. 4. 1941 Jilemnice.
Article
2
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 17, s. 88-90
Annotation: O různých teoriích jeho původu, též o ztotožnění s: Brejský Artur; formou dopisu autoru povídky: Martin Eduard, Travenův syn (Kmen, 1989, č....
Article
3
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 19, s. 131-134
Annotation: Komentáře k básním J. H. K.; s bibliografií (s. 134).
Article
4
5
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 39
Annotation: Biografická poznámka u ukázek z básnické tvorby na s. 39-40.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 3/4, květen/září, s. 140-145
Annotation: Dva dopisy L. M. zaslané I. Ficovi; na s. 145 též biograficko-bibliografická poznámka o L. M. a na s. 133-139 otištěno sedm sonetů L. M.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 10.-16. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 21, leden, s. 18-19
Annotation: Medailón (11. 9. 1897 Příbram - 21. 4. 1929); u ukázek z jeho knihy povídek Strž, otištěných na s. 7-17.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 1, leden/únor, s. 85-87
Annotation: Úvaha o jeho básnické tvorbě.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 37, 13. 12., s. 5
Annotation: Recenze; autoři: Kolmačka Pavel, Salava Miroslav, Murrer Ewald, Chlíbec Bohdan; In margine 1989.
Article
11
In: Zrcadlo. -- ISSN 0862-6367. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 3. 6., s. 24-25
Annotation: Rozhovor; s výběrem z básní.
Article
12
13
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 2, leden, s. 11
Annotation: Medailón; s otištěnými básněmi A. S.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 28, 11. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 17, 16. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 18 otištěny dvě básně L. M.
Article
16
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 8, 1998/1999, č. 2, 13. 12. 1998, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: Rozhovor; u ukázek z veršů L. M.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 41, 13. 12., s. 9
Annotation: U výběru z básní; autor vl. jm. Marvan Jiří.
Article
18
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 95, 23. 4., s. 3
Annotation: Komentář k současnému stavu knihovny: Památník národního písemnictví, kritický zejm. vůči: Pojezdný Josef, opat řádu premonstrátů; Wolfová...
Article
19
In: Osvobozený Babylon - Slovensky Raj. -- S. 5-8
Annotation: Předmluva; s biograficko-bibliografickou poznámkou Andrej Stankovič (s. 134).
Book Chapter
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1996, č. 5, s. 135-143
Annotation: Studie o životě a díle A. B.; u výboru z korespondence A. B. adresované: Dapeciová Božena na s. 120-134.
Article