By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 151
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 138
Annotation: Autor informuje o divadelním festivalu Jiráskův Hronov.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 92, 19. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o aktivitách divadelních ochotníků.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 14, 8. 4., s. 1 a 3
Annotation: Kapitola ze vzpomínkové knihy J.M. Nejlepší dramatik je život; mj. o J. Drdovi, V. Neffovi, M. Majerové a A. Zápotockém jako hostech spisovatelského...
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 33, 18. 8., s. 4
Annotation: Vzpomínka na A. M. Brousila.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 34, 25. 8., s. 4
Annotation: Úvaha o současných česko-německých vztazích (na počátku 90. let); též vzpomínka na poválečné hry M. Jariše a M. Stehlíka.
Article
7
In: Dialog Sever-Jih, Západ-Východ. -- ISSN 1210-4213. -- Roč. 2, 1994, č. 4, červenec/srpen, s. 78-88
Annotation: Prvé dvě kapitoly Tři tečky, Kam ho srdce táhlo (o: Taub Valtr, dále mj. o: Kohout Pavel) z rukopisných vzpomínek z let 1991-92. S úryvkem Z doslovu...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 253, 30. 10., příl. Haló na neděli, č. 43, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 45-48
Annotation: Rozhovor z července 1989; u ukázky z románu (s. 49-54).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 99, 27. 4., s. 5
Annotation: Podrobněji o okruhu českých přátel E. E. K.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1981, č. 262, 5. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 1, 1991, č. 7, 15. 2., s. 10-11
Annotation: Rozhovor s prozaikem a dramatikem, vl. jm. Reach Martin, s ukázkami z tvorby.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 62, 1982, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Referát o sedmidenním semináři pro překladatele krásné literatury z němčiny (Berlín).
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 230, 29. 9., s. 5
Annotation: Recenze knihy o spolupráci českých a německých divadelníků.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 10, 6. 3., příl. Literatura-umění-kritika, č. 3, s. XI
Annotation: Vzpomínka na představení hry J. N. Š. v provedení Klubu českých a německých divadelních pracovníků uspořádaném 23. 5. 1936 ve Stavovském...
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 151-152
Annotation: Recenze nového měsíčníku vycházejícího v Brně.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 9, září, s. 124-125
Annotation: Proti kanonizování určitých příběhů, obsahu, forem a klasických postupů; doloženo zvláště komedií V. Blažka Příliš štědrý večer.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 8, srpen, s. 139-140
Annotation: Recenze.
Article