By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Gramofon v okně. -- Přebal knihy
Annotation: Doslov; s předmluvou a bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (na přebalu knihy) od L. Martinka.
Book Chapter
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 4, 16. 8., s. 97-99
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 3, 14. 6., s. 108
Annotation: Nekrolog V. Dvořáčkové.
Article
5
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 136-143
Annotation: Studie rozebírá symboliku trávy v polsky psané poezii H. Jasiczka s přihlédnutím ke kontextu české i světové literatury; s ukázkami v polštině.
Book Chapter
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 4, 15. 8., s. 96-98
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 2
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 61, 2012, č. 1, s. 59-64
Annotation: Studie o rodinných a jiných vazbách J. Kainara ke slezskému regionu a o jejich stopách v jeho díle.
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 3, 13. 6., s. 89-93
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 1/2, jaro/léto, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 60, 2011, č. 2, s. 191-194
Annotation: O ohlasu Máchova díla v literárním životě Krnovska a tamních autorů v 2. polovině 20. století.
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 6, 13. 12., s. 88-90
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 5, červen 2005, s. 50
Annotation: Recenze 6. svazku básnického sborníku.
Article
15
by Martinek, Libor, 1965- mzk2002106085{{{}}}}
Published Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2004.
Annotation: S Autorskou poznámkou (s. 5), se vstupní statí Úvodem k polské literatuře českého Těšínska (s. 6-12) a se studiemi: Polská literatura českého...
Book
16
In: Bílé tango = Biale tango. -- s. 126-127, 128-129
Annotation: Doslov k dvojjazyčnému česko-polskému zrcadlovému vyd. autorského výboru z básní polského básníka W. Kostrzewy.
Book Chapter
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 35, září, s. 12-14
Annotation: Referát z konference.
Article
18
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 14, 2005, č. 10, 10. 5., s. 13
Annotation: Článek podávající přehled překladů textů K. Wojtyly do češtiny.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 67-68
Annotation: O charitativním festivalu, který propojuje veřejná čtení s hudebními vystoupeními. Českou literární obec zastupoval pouze L. Martinek, A. Bajaja,...
Article
20
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 2, listopad 2004, s. 21
Annotation: Referát; s tabulkou Dosud realizované společné česko-polské literárněvědné konference (s. 5).
Article