By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 64, 2002, č. 6, červen, s. 14
Annotation: O složení knihovny před jejím zpřístupněním veřejnosti v Centru Franze Kafky.
Article
3
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, s. 45-46
Annotation: O několikaměsíčním pobývání F. K. v tzv. "Ottlině domku" ve Zlaté uličce na Hradčanech (v zimě na přelomu 1916-1917); s výčtem próz, které...
Article
5
In: Povídky II. -- s. 273-285
Annotation: Svazek obsahuje tři povídkové soubory F. Langera (Filatelistické povídky byly napsány v letech 1928-1932).
Book Chapter
6
In: Die Verwandlung. -- ISBN 80-85844-86-9. -- R. 2002, s. 5-6
Annotation: O transportu daru firmy Porsche Stuttgart do Prahy a jeho deponování v Centru Franze Kafky.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 5, s. 33-34
Annotation: Článek o kavárně v dobách její největší slávy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 16. 12., s. 10
Annotation: Komentář k ukázce dopisů z připravované knihy.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 306, 31. 12., příl. Nedělní LN, č. 52, s. 12
Annotation: Sebrané spisy Karla Poláčka; rozhovor o edičním projektu: Centrum Franze Kafky. K otištěné próze K. P. Lehká dívka a reportér.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 6, 7. 1., příl. Národní 9, č. 1, s. 3
Annotation: Medailón.
Article
11
In: Faunovo značně pokročilé odpoledne. -- S. 275-279
Annotation: Doslov k souboru obsahujícímu mj. práce z autorovy rukopisné pozůstalosti.
Book Chapter
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1985, jaro, s. 26
Annotation: K reedici.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1986, jaro, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 4, 19. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Pražské historie. -- S. 319-329
Annotation: Doslov k výboru z historických próz obsahujícím sedm zkrácených kapitol z knihy Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, 1886-1889, romaneto...
Book Chapter
16
In: Třicet let na zlatém severu. -- S. 11-13
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
17
In: Soubor díla. -- s. 667-689
Annotation: S kapitolkami: Literární debut, Krok stranou, Bubáci pro všední den, Čest a sláva, Gypsová dáma, Rodný kraj, Exil a poslední texty Karla Michala;...
Book Chapter
18
In: Die Verwandlung. -- R. 1998, č. 1/2, s. 16-17
Annotation: O redakci Spisů Karla Poláčka.
Article
19
In: Fantastický dekameron. -- S. 365-372
Annotation: S medailóny zastoupených autorů: Kramerius Václav Rodomil, Baar Jindřich Šimon, Švanda ze Semčic Karel, Lešehrad Emanuel, Čapek Chod Karel Matěj,...
Book Chapter
20
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 64, 2002, č. 3, březen, s. 6-7, 17
Annotation: Rozhovor u příležitosti právě vydávaného posledního svazku spisů; následují ukázky z vycházejícího svazku Korespondence a nepodepsaný medailon...
Article