By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 22, 2016, č. 1, březen, s. 1-2
Annotation: Rozhovor T. G. Masaryka a K. Čapka o krizi inteligence. Otištění je reakcí na polemiku kolem termínu "pražská kavárna", s nímž přišel M. Zeman.
Article
2
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 jk01080472{{{}}}}
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
Annotation: Monografie představuje první část spisů Tomáše Garrique Masaryka, zahrnuje přednášky, pedagogické i didaktické práce a odráží dobový Masarykův...
Book
3
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937 jk01080472{{{}}}}
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
Annotation: Monografie představuje druhý svazek spisů Tomáše Garrique Masaryka a zahrnuje přednášky a stati datované rokem 1900, které se zabývají hlavně...
Book
4
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 5, březen 1946, s. 215-218
Annotation: Stať je stylizována jako rozhovor. Otázky se zaměřují na politické názory T. G. Masaryka. Odpovědi T. G. Masaryka jsou citacemi z jeho díla.
Article
5
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 1, s. 16
Annotation: Citáty z děl T. G. Masaryka "Sociální otázka II" a "Jak pracovat?".
Article