By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 260-261
Annotation: Portrét P. Zajace, přetisk textu vzniklého v březnu roku 1996.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 502-506
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 48, 2001, č. 6, s. 520-525
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 105, 1989, č. 12, s. 127-128
Annotation: Glosa v rubrice 42 x 5 o eseji: Patočka Jan uveřejněné v O smysl dneška, Praha, Mladá fronta 1969, s. 67-85.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 21, 1986, č. 4, s. 89-90
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 36, 1989, č. 1, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku z níže zmíněné konference; podoby české a slovenské literatury v šedesátých letech 20. století s důrazem na lyrizaci...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 24-28
Annotation: Přetisk příspěvku k interpretační metodě F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F....
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 135-137
Annotation: Portrét B. Kováče.
Article
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 60-72
Annotation: Úvaha k problematice výkladu slovenské poezie šedesátých let 20. století, mj. k dobové literárněvědné teorii (K. Kosík, J. Mukařovský, J....
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 2, 8. 1., příl. Literatura-umění-kritika, č. 1, s. X a XIV
Annotation: Přehledová stať.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 2, 8. 1., příl. Literatura-umění-kritika, č. 1, s. II
Annotation: Medailony P. A., I. H., D. M., a L. B.; k otištěným ukázkám z jejich prózy.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 409-416
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci. Blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
16
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 4, s. 283-286
Annotation: Recenze sborníku interpretací básně Vyvolavač ze sbírky: Mikulášek Oldřich, Ortely a milosti.
Article
19
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 106, 1990, č. 6, s. 96-103
Annotation: Recenze.
Article