By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 4, s. 133-134
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 5, s. 137-139
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 252-254
Annotation: Portrét P. Zajace, soustředěný k jeho knize Tvorivosť literatúry.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 3, s. 237-240
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 44, 2009, č. 4, s. 97
Annotation: Odpovědi slovenského literárního kritika a publicisty na otázky týkající se samizdatových periodik.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 1, s. 20-26
Annotation: Studie, mj. k níže zmíněným knihám. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku o autorovi.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 79-80
Annotation: Referát o konferenci.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 454
Annotation: Úvodní poznámka k otištění tří článků z konference v polské Wroclawi věnované "poetice chaosu". Autor shrnuje metodologická východiska...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 1, s. 71-75
Annotation: Recenze. Autor se kriticky vyjadřuje k pojetí románové trilogie V. Mináče Generácie v Pokorného monografii.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 98-104
Annotation: Otisk příspěvku k proměně hodnotovo-estetického paradigmatu v české a slovenské kultuře 60. let, proneseného na níže zmíněném semináři.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 435-441
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci; blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 409-417
Annotation: Studie analyzuje vybrané diskuse první poloviny 50. let 20. století, které byly spojené s přípravou 2. sjezdu československých spisovatelů v...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 371-385
Annotation: Studie rekonstruuje literární polemiku mezi spisovatelem a esejistou V. Mináčem a literárním kritikem M. Hamadou (emblematickou událost slovenského...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 1, s. 16-21
Annotation: Studie se zabývá specifickou poetikou literárněkritických textů zveřejňovaných ve slovenském literárním samizdatu ve 2. polovině 80. let 20....
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 15-33
Annotation: Studie o pokračování řízení kultury, cenzury a zřízení Hlavní správy tiskového dozoru 22. 4. 1953 na Slovensku v době tzv. liberalizace; připojeny...
Article
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 4, s. 265-303
Annotation: Studie se opírá o nálezy, které byly autorovi poskytnuty v Slovenskom národnom archíve, a sice o nezveřejněné, cenzurou nepovolené texty slovenského...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 228-235
Annotation: Studie se zabývá otázkou cenzury v současné české literárněvědné reflexi. Autor se soustřeďuje na dvě monografie: "V obecném zájmu" a "Nebezpečná...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 2, duben, s. 182-203
Annotation: Studie se zabývá tématem smutku a melancholie v období socialistického realismu v českém a slovenském literárním kontextu. Autor na vybraných...
Article