By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 6-7
Annotation: Studie; předneseno na mezinárodní konferenci nitranského Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, která se pod názvem Show - čo je vlastne...
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 1, s. 62-66
Annotation: Teoretická úvahová stať o rozlišování pojmů psychofyzické osoby autora a autorského subjektu; s historickým přehledem vývoje chápání pojmů.
Article
3
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 3, květen, s. 326-341
Annotation: Autor se zamýšlí nad otázkou, z jaké sféry (především) čerpá umění podněty pro vytváření obrazotvornosti, jejímž prostřednictvím vytváří...
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 135-136
Annotation: Autor se zamýšlí nad stavem soudobé literární kritiky.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 17-21
Annotation: Autor se zamýšlí nad tématem umělecké obraznosti, která by podle něj měla být reflektována také v rámci společenského kontextu.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 2-5
Annotation: Autor se prostřednictvím sportovní, resp. "fotbalové metafory", vycházející z vlastní zkušenosti, snaží vyložit podstatu života jedince v...
Article
7
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 44, 3. 11., s. 1038-1039
Annotation: Recenze českých překladů prozaických děl tří sovětských autorů, též kriticko-teoretická úvaha o soudobé próze.
Article
9
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 12, prosinec, s. 710-723
Annotation: Studie polemizuje s článkem J. F. Fraňka "O věčnosti, nadstavbě, typičnosti a jiných otázkách umění" (Praha-Moskva, 1956, č. 6). Věnuje se...
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 36, 8. 9., s. 848-849
Annotation: Stať o V. Lugovském a A. Tvardovském a o jejich překladatelích J. Šotolovi a Ivo Štukovi.
Article
11
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 12, 1958, č. 11, listopad, s. 1033-1046
Annotation: Studie se zabývá vztahem uměleckého zobrazení a objektivní reality. Věnuje se objektivní a subjektivní platnosti zobrazované skutečnosti a prostředkům,...
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 9
Annotation: Recenze č. 2/2004.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 66, 2005, č. 3, srpen, s. 163-175
Annotation: Příspěvek přednesený na kolokviu.
Article
15
by Mathauser, Zdeněk, 1920-2007 jk01080711{{{}}}}
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2005.
Annotation: Soubor (většinou značně krácených) knižních a časopiseckých studií Z. M. (údaje o jejich prvním publikování viz v Ediční poznámce, s....
Book
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 10, 19. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 27, 5. 7., s. 6
Annotation: Recenze s mezititulky Kolik bylo vlastně avantgard?, Problémy periodizace, Rozkrývání či zákryt fází.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 12-13
Annotation: K osmdesátému výročí založení Pražského lingvistického kroužku.
Article
20
by Mathauser, Zdeněk, 1920-2007 jk01080711{{{}}}}
Published Praha : Filosofia, 2006.
Annotation: Soubor studií, s oddíly: Postavy (s. 9-71, se studiemi: Edmund Husserl; Brentano a Husserl /K otázce filosofie exteriority/; Gadamerovy transcendence...
Book