By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
3
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 17. 4. 2005
Annotation: Recenze na dvě knihy pro děti, M. Skaly "Strado & Varius ve škole Johanna Sebastiana Bacha" a A. Neborové "Oskar a Mimi".
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 153, 8. 8., s. 11
iHned.cz [online]. -- 8. 8. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 12
Annotation: O dvou faksimilních projektech nakladatelství Argo (zpracováno na základě rozhovoru se spolumajitelem nakladatelství M. Gelnarem).
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 2, 22. 1., s. 12
Annotation: Referát o konferenci inspirované ruskou filmovou pohádkou Mrazík (od r. 1974 pravidelně uváděnou v naší televizi vždy o Vánocích); s komentovaným...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 12, 2. 4., s. 12
Annotation: Referát o průběhu lipského knižního veletrhu, mj. o účasti českých nakladatelů, o Gutenbergově ceně města Lipska udělené výtvarnici Květě...
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 48, 8. 3., s. 13
iHned.cz [online]. -- 8. 3. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 114, 13. 6., s. 11
iHned.cz [online]. -- 13. 6. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 160, 17. 8., s. 15
iHned.cz [online]. -- 17. 8. 2012
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 166, 27. 8., s. 12
iHned.cz [online]. -- 27. 8. 2012
Annotation: Článek o významu Ceny Hanse Christiana Andersena a především o jejím letošním laureátovi.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 104, 30. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 30. 5. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 104, 30. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 30. 5. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 104, 30. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 30. 5. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 13, 18. 1., s. 13
iHned.cz [online]. -- 18. 1. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 28, 8. 2., s. 11
iHned.cz [online]. -- 8. 2. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
20
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 28, 8. 2., s. 11
iHned.cz [online]. -- 8. 2. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article