By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 35, 29. 8.-4. 9., s. 4
Annotation: Profil edice; chvála nakladatele J. Buchala a redaktorů edice Z. Hrona a M. Fikara.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 45, 7.-13. 11., s. 16
Annotation: Poznámka o H. Jelínkovi a jeho zásluhách o česko-francouzskou vzájemnost na poli poezie; v rubrice Francouzský rok.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 47, 21.-27. 11., s. 16
Annotation: O překladatelském díle H. Jelínka; v rubrice Francouzský rok.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 48, 22.-28. 11., s. 16
Annotation: Medailon; v rubrice Osudy.
Article
5
In: Plavé gesto. -- s. 68-70
Annotation: Doslov k výboru z celoživotní básnické tvorby J. M.; - s poznámkou editora (s. 68), uvozující přetištěný dopis J. Mareše z 12.3.2004, zaslaný...
Book Chapter
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 15, 11.-17. 4., s. 16
Annotation: V kritické rubrice Reflexe rozhlasové tvorby.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 42-44
Annotation: Článek v rubrice Bez záruky o zdravotních potížích uvedených literátů, které údajně byly způsobeny syfilitickou infekcí; podle vyprávění...
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 56-59
Annotation: Rozhovor dvou soutěžních porotců.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 5. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Pasáž. -- ISSN 1212-9968. -- s. 163-167
Annotation: Doslov ke sbírce, ilustrované fotografiemi Martina Smitky.
Book Chapter
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 23, 31. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 25, 19.-25. 6., s. 15
Annotation: Poznámka k rozhlasové prezentaci básnické sbírky v cyklu Svět poezie; s biografickou poznámkou pod snímkem básnířky.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 30, 24.-30. 7., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu z básní J. Mareše; v rubrice Svět poezie.
Article
14
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 17, 2006, č. 34, 22.-28. 8., příl. Perspektivy, č. 17, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Z hnoje snů tobě. -- s. 133-137
Annotation: Doslov.
Book Chapter
16
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 47, 20.-26. 11., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému zpracování básnické sbírky v cyklu Svět poezie.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 5, 28. 1.-3. 2., s. 16
Annotation: Poznámka k Wernischově sbírce.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 7, 7.-13. 2., s. 30
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pásmu z básní O. T. Hvězda života.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 4, 26. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article