By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 41, 8.-14. 10., příl. Perspektivy, č. 20, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 23. 2., příl. Perspektivy, č. 2, s. 7
Annotation: Studie.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 7
Annotation: Recenze dvou knih náboženských esejů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 26. 3., s. 6
Annotation: Glosa k Slomkově kritice slovníkového hesla Jiří Hanzelka, v níž zůstalo zamlčeno jméno autora hesla (J. Meda); náprava zjištěných chyb slíbena...
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 5.-11. 3., příl. Perspektivy, č. 5, s. iii
Annotation: Esej o proměně české literatury od metafyziky k ideologičnu v období od dvacátých do čtyřicátých let dvacátého století. Mj. zmíněni uvedení...
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 2.-8. 4., příl. Perspektivy, č. 7, s. iii
Annotation: Medailon A. Opaska.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 19.-25. 3., příl. Perspektivy, č. 6, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 3, 15. 3., s. 73
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 26, 25. 6. - 1. 7., příl. Perspektivy, č. 13, s. ii
Annotation: Medailon s ukázkami Rotreklových básní.
Article
12
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 14.-20. 5., příl. Perspektivy, č. 10, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 33, 14.-20. 8., příl. Perspektivy, č. 16, s. iii
Annotation: Článek o Katolické moderně a o čtyřsvazkovém souboru korespondence, který vycházel v letech 2007-2011.
Article
14
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 43, 23.-29. 10., příl. Perspektivy, č. 21, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 51/52, 18.-31. 12., příl. Perspektivy, č. 25, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 33, 13.-19. 8., příl. Perspektivy, č. 16, s. iii
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 4-5
Annotation: Vzpomínka na nedávno zesnulé Z. Rotrekla a V. Mertla.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 11.-18. 7., s. 4
Annotation: O křesťanské literatuře (jaké knihy byly oblíbené, proměny čtenářského vkusu); připojen seznam deseti knih beletrie, které by podle J. Meda...
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 8, [srpen], s. 23-25
Annotation: Studie s mezititulky Návrat k přírodě, Člověk a půda v evropském pojetí, Čeští ruralisté; s poznámkou Publikovaný text byl přednesen na...
Article
20