By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vital plus. -- Roč. 2, 2008, č. 3, říjen, s. 6-10
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 6, 9. 11., s. 14-14
Annotation: Rozhovor; s biografickými poznámkami o I.M. a P.T.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 270, 19. 11., s. 13-14
Annotation: Úvaha o jeho vztahu k novinám, konkrétně k Lidovým.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 220, 11. 11., příl. Víkend, č. 45, s. 12-17
Víkend. -- 11. 11. 2005
Annotation: Rozhovor. Obšírněji zmíněni jsou R. Medek (otec I. Medka), J. Hašek, F. Halas a P. Tigrid.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 24, 12.-18. 6., s. 1
Annotation: Recenze; v rubrice Zkraje týdne Ivana Medka.
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 14, 2003, č. 9, 2. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Rozhovor se synem R. M.; s úvodní poznámkou o I. M.
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 14, 2009, listopad, s. 20-24
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 179, 1. 8., příl. Pátek LN, č. 31, s. 6-11
Annotation: Rozhovor, mj. o P. Tigridovi.
Article
10
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 5, 1997, č. 21, červenec, s. 1-2
Annotation: Rozhovor o TGM a V. Havlovi v nejvyšší státní funkci.
Article
11
by Medek, Ivan, 1925-2010 jk01081023{{{}}}}
Published České Budějovice : Karmášek, 2010.
Annotation: Rozhovor s I. Medkem na základě nahrávek z různých setkání; - s medailonky obou účastníků rozhovoru (přední a zadní záložka).
Book
12
In: Jonáš. -- R. 1994/1995, č. 3, s. 18-24
Annotation: Záznam besedy v Jonáš-klubu 21. 9. 1994; mj. o: Havel Václav, Kryl Karel.
Article
13
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 12, 1980, č. 11 (137), listopad, příl. Zvon, s. [4]
Annotation: O sborníku sestaveném pro 15. Mezinárodní kongres historiků konaný 10.-17. 8.; též o předchozím sborníku Acta persecutionis pro kongres v San...
Article
14
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 5 (167), květen, s. [2]
Annotation: Kala František; o odborném posudku docenta olomoucké univerzity v procesu proti J. Š. a o poémě: Tvardovskij Alexandr Trifonovič, Ťorkin na onom...
Article
15
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1980, č. 3 (69), s. 223-224
Annotation: Medailón.
Article
16
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1982, č. 1 (79), s. 79-80
Annotation: O politickém tlaku na J. S.
Article
17
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 18, 1983/1984, č. 69, [červenec 1983], s. 27-28
Annotation: K sedmdesátinám 20. 4.
Article
18
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 2, 1980, č. 6, prosinec, s. 28
Annotation: Úvaha.
Article
19
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 13, 1980, č. 10, 8. 10., s. 7-8
Annotation: O sborníku historických statí a přehledů připraveném pro 15. mezinárodní kongres historiků 10.-17. 8.
Article
20
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 16, 1983, č. 4, [9. 4.], s. 5-6
Annotation: K sedmdesátinám 20. 4.
Article