By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 2, 7. 1., s. 12
Annotation: Rozhovor; mj. o písničkářství V. M.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 23. 3., s. 10-11
Annotation: Komentáře k básním uvedených básníků.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 18. 11., s. 60-63
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Přítomnost. -- R. 2005, jaro, s. 11-13
Annotation: Rozhovor I. Jirků s V. Mertou plus drobná biografická poznámka o I. Jirků.
Article
7
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 19, 2003, č. 115, duben, s. 33-45
Annotation: Kulturně-filosofický esej v čísle s názvem Zábava versus umění.
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 8
Annotation: O vztahu L. Vaculíka k písňovému folkloru. - (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
10
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 43, 2001, č. 48, s. 34
Annotation: V. M. vzpomíná na vznik nahrávy Balady z Prahy; přetištěno z MS 1969, č. 19.
Article
12
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 11, 2002, č. 24, 11. 6., s. 1-2
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 42, 2000, č. 42, s. 28-31
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- R. 1993, č. 9, září, s. 20-21
Annotation: Rozhovor s V. Mertou.
Article
15
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 3, 1991, č. 4, s. 42
Annotation: Rozhovor, zejména o písničkářské tvorbě.
Article
16
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 2, 1992, č. 17, s. 6-11
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 10. 10., s. 46-48
Annotation: Mj. o. Evropský kulturní klub, o úloze intelektu v kultuře, zejm. ve vztahu k současné společenské a politické skutečnosti.
Article
18
19
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 32, 31. 7., s. 19-21
Annotation: Rozhovor datovaný 13. a 16. 7.
Article
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 254, 30. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article