By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 27
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho konceptu člověka, jenž byl založen na kombinaci přírodní a pudové vázanosti...
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 13, 28. 3., s. 60-61
Annotation: Recenze. Připojena ukázka z knihy.
Article
4
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 27, 4. 7., s. 54-55
Annotation: Recenze s připojenou ukázkou.
Article
6
by Mervart, Jan, 1980- mzk2006322693{{{}}}}
Published Praha : Dokořán : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009.
Annotation: Sborník studií, mj. s uvedeným příspěvkem; - s poznámkami a jmenným rejstříkem.
Book
7
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 2, 2005, č. 2, prosinec, s. 255-266
Annotation: Studie shrnující polemickou diskusi mezi M. Kunderou a V. Havlem a dalšími zainteresovanými k otázce tzv. českého údělu, tj. o interpretaci československého...
Article
9
10
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 66, 2018, č. 1, únor, s. 128
Annotation: Ediční komentář ke studii J. Zumra "Filosof hrdé lidskosti" (in: Filosofický časopis, 2018, č. 1, s. 109-127) o filosofickém myšlení L. Klímy.
Article
11
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 6, 2014, č. 2, s. 253-298
Annotation: Studie a edice dokumentů.
Article
13
14
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2014, č. 23, s. 62-67
Annotation: Článek je o ohlédnutí za výstavou věnovanou výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, která se skládala ze čtyř tematických...
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 6, 13. 6., s. 12-14
Annotation: Přehledová studie, věnovaná okolnostem sjezdů Svazu českoslovanských spisovatelů, počínaje II. sjezdem v dubnu 1956, přes III. sjezd v květnu...
Article
16
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 6, leden 2018, s. 967-968
Česká literatura v síti [online]. -- 19. 3. 2018
Annotation: Referát z mezinárodní konference "Odkaz G. Lukácse" (27.-28. 4. 2017, Budapešť).
Article
17
In: ReporTvář Julia Fučíka = Notes and faces of Julius Fučík : katalog k výstavě ReporTvář Julia Fučíka. -- ISBN 978-80-7036-650-9. -- S. 31-39
Annotation: Portrét J. Fučíka s důrazem na jeho politické a novinářské aktivity.
Book Chapter
18
by Mervart, Jan, 1980- mzk2006322693{{{}}}}
Published Brno : Host - vydavatelství, 2010.
Annotation: Monografie vycházející z disertační práce obhájené v roce 2009 na FF UHK; - s Poděkováním a předmluvou (s. 9-10), s Úvodem (s. 11-25) a s...
Book
19
by Mervart, Jan, 1980- mzk2006322693{{{}}}}
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
Annotation: Knižní studie mapující normalizační proces institucionálního zázemí české kultury v podobě tzv. tvůrčích svazů a sledující vývoj kulturní...
Book
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 7, 15. 9., s. 78-90
Annotation: Článek se věnuje širším okolnostem IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů; připojeny dokumentární fotografie D. Hochové (s. 81-90).
Article