By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 41, 1985, č. 72, 26. 3., s. 6
Annotation: Též o vlastní překladatelské tvorbě V. M.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 145, 22. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s překladatelem, šéfredaktorem časopisu Sovětská literatura.
Article
3
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 20, 1987, č. 39, 23. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor s překladatelem, novinářem, šéfredaktorem čs. vydání měsíčníku Sovětská literatura; k jeho 60. narozeninám.
Article
4
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 17, 1984, č. 19, 9. 5., s. 6
Annotation: K 10. výročí opětného obnovení časopisu.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 134, 9. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem československé mutace.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 99, 1984, č. 285, 1. 12., příl. Čtení na konec týdne, č. 48, s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article
7
8
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 22, 1987, č. 35, 1. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem čs. vydání SL; též o jeho vlastní literární tvorbě.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 42, 1986, č. 298, 18. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem čs. vydání měsíčníku Sovětská literatura; též o jeho vlastní překladatelské práci.
Article
11
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 24, 1979, č. 6, s. 55-57
Annotation: Medailon s výňatky z rozhovoru s B. Polevým; též o jeho vztahu k Československu.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1975, č. 9, 26. 2., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 32, 8. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Týdeník aktualit. -- ISSN 0139-5564. -- Roč. 11, 1978, č. 50, 11.-17. 12., s. 12
Annotation: O návštěvě delegace sovětských spisovatelů v rámci Měsíce čs.-sovětského přátelství; s citáty z dojmů účastníků.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1978, č. 252, 25. 10., s. 5
Annotation: Rozhovor se šéfredaktorem čs. vydání časopisu o jeho funkci a náplni.
Article
16
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 22, 1977, č. 3, s. 45-48
Annotation: O spolupráci na literárním poli a o setkání překladatelů sovětské literatury.
Article
17
In: Týdeník aktualit. -- ISSN 0139-5564. -- Roč. 23, 1990, č. 6, 5. 2., s. 14
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem čs. mutace.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 8, 25. 2., s. 177
Annotation: Próza. Volně zpracováno na základě skutečné události na severu Čech v únoru 1948.
Article
19
In: Týdeník aktualit. -- ISSN 0139-5564. -- Roč. 19, 1986, č. 26, 23. 6., s. 9
Annotation: O setkáních s R. G. a jeho působení v oblasti sovětsko-české vzájemnosti.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 8, 25. 2., s. 177
Annotation: Próza. S přípiskem "(Volně zpracováno na základě skutečné události na severu Čech v únoru 1948)".
Article