By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Polsko a my [samizdat]. -- Roč. [1], [1979], č. [2], březen, s. 1-3
Annotation: Úvaha o morální úloze kardinála K. Wojtyły (pozdějšího papeže Jana Pavla II) v polské společnosti a v rámci dialogu s komunistickou vládou...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24. 7., s. 7
Annotation: Jeden z pozdravných příspěvků k jubileu L. Vaculíka. - (Titulek čísla Osmdesátiny morousovitého svědomí.)
Article
3
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 12, 2003, č. 5, 30. 1., s. 1-2
Annotation: Vzpomínka na dobu disentu; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 1).
Article
4
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 4, 1993, č. 35, 29. 8., příl. Perspektivy, č. 8, s. 4 a 5
Annotation: Rozhovor; mj. o znovuvydání své knihy Církev, levice, dialog.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 22, 27. 1., s. A6
Annotation: Rozhovor s polským novinářem a disidentem při příležitosti převzetí níže zmíněné ceny. Doplněno o biograficko-bibliografickou poznámku.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 255, 31. 10., s. 18
Annotation: Rozhovor s A. Michnikem u příležitosti českého vydání výboru z Michnikových článků a esejů.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 5, 13. 10., s. 6-23
Annotation: Esej o 20 kapitolách psaný pro deník Gazeta Wyborcza; s biografickou poznámkou o autorovi (s. 23).
Article
8
In: Výběr z čs. čtenářské samoobsluhy [samizdat]. -- R. 1984, č. 2, s. 35-36
Annotation: Výňatek z dopisu, v němž Adam Michnik poukazuje na tlak státní policie na jeho osobu.
Article
9
In: Solidarność [samizdat]. -- Č. [1], [1986], s. [1]
Annotation: Citát z komentáře A. Michnika o odborovém svazu Solidarność.
Article
10
In: Solidarność [samizdat]. -- Č. [1], [1986], s. 19
Annotation: Citát z eseje "Prosincové meditace" A. Michnika o odborovém svazu Solidarność.
Article
11
12
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 8, 1987, červenec, s. 45-50
Annotation: Esej o vztahu polské vládní nomenklatury i běžného obyvatelstva k osobě M. Gorbačova a jeho reformním snahám, tzv. "pěrestrojce", které autor...
Article
13
In: To [samizdat]. -- R. 1989, č. 1, leden, s. [4]-23, 186
Annotation: Úvaha nad charakteristikami hlavních směrů ruských diskusí o stalinismu; připojen je medailon autora (s. 186).
Article
14
In: Solidarność [samizdat]. -- Č. [4], [1986], s. 41-43
Annotation: Soubor úvah; připojena úvodní biografická poznámka.
Article
15
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 1, 1988, červenec, s. [26]-[30]
Annotation: Esej o vztahu polské vládní nomenklatury i běžného obyvatelstva k osobě M. Gorbačova a jeho reformním snahám, tzv. "pěrestrojce", které autor...
Article
16
by Michnik, Adam, 1946- jn19990005706{{{}}}}
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Kniha rozhovorů mezi Václavem Havlem a Adamem Michnikem o demokracii a jejím budování, zahrnuje období od sedmdesátých let až do posledního období...
Book
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 17-21; č. [5], květen, s. 81-85; č. [6], červen, s. 173-177; č. [8], září, s. 42-46; č. [10], listopad, s. 4-8; č. [11], prosinec, s. 20-24; R. 1989, č. [1], leden, s. 57; č. [3], březen, s. 79-83; č. [5], květen, s. 40-44; č. [6], červen, s. 94-98
Annotation: Dopis A. Michnikovi, v němž Šimečka chválí knihu rozhovorů s politickými aktivisty (mj. s A. Michnikem, jehož interview má Šimečka v plánu...
Article
18
19
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 1, s. 35-43
Annotation: Úvaha o genezi a o důsledcích prosince 1981 v Polsku. Autor se soustřeďuje na analýzu politických, sociálních, hospodářských a mezinárodních...
Article
20
online
Webarchiv
In: Zona [samizdat]. -- Č. 1, 1988, s. 66-76
Annotation: Rozsáhlá úvaha ve formě dopisu z vězení. Autor pojednává o vývoji politické situace v Polsku na začátku 80. let. Soustřeďuje se na problematiku...
Article