By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lásky a lijavce : vzpomínky Antonína Přidala. -- S. 219-244
Annotation: Doslov; s komentáři textu (přední záložka); s předmluvou (s. 5-7); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka); s bio-bibliografickou...
Book Chapter
2
by Mikš, František, 1966- jn20000401792{{{}}}}
Published Brno : Barrister & Principal, [2015].
Annotation: Monografie zkoumá vztah komunistické ideologie a moderního evropského umění na příkladech tří představitelů ruského, německého a francouzského...
Book
3
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 2, s. 3-10
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Polemika s příspěvkem T. Reichela Jsme kulturním národem? (in: Host č. 1, 2000, s. 2).
Article
5
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 5, 1994, č. 1, s. 3-4
Annotation: Úvodník šéfredaktora o změně vydavatele. Od 1. 1. 1994 Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.
Article
6
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 3, 1992, č. 5/6, s. 86-88
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 43, 20. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor s vydavatelem kulturně politického měsíčníku Proglas.
Article
8
In: Nenápadný půvab dialektiky. -- S. 129-131
Annotation: Doslov k souboru polemických fejetonů (publikovaných zejména v Proglasu, Moravském expresu a Moravských novinách), mj. o E. Bondym, I. Svitákovi...
Book Chapter
9
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 6, 1995, č. 1, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 8 (27), 2016, č. 3, s. 1
Annotation: Editorial se věnuje P. Švandovi u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
11
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 2, s. 2-3
Annotation: Úvodník v duchu nekrologu J. Meda a O. Filipa.
Article
12
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 3, s. 62-67
Annotation: Vzpomínky na pedagoga, básníka a překladatele A. Přidala.
Article
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 5, s. 2-3
Annotation: Úvodník obsahující vzpomínku na Z. Rotrekla, který by se dožil v roce 2020 sta let.
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 8 (27), 2016, č. 4, s. 1
Annotation: Editorial je vzpomínkou autora na M. Uhdeho; jemuž je u příležitosti 80. narozenin věnováno toto číslo Kontextů.
Article
15
16
In: Co zůstává. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva; - druhé vydání antologie, vycházející k 20. výročí založení Centra pro demokracii a kulturu, obsahuje výběr z básnických textů...
Book Chapter
17
In: Neklid v Česku. -- s. 133-135
Annotation: Doslov k souboru esejů vzešlých z komentářů a úvah psaných pro Proglas a jiná periodika; s autorovým Úvodem (s. 5).
Book Chapter
18
by Mikš, František, 1966- jn20000401792{{{}}}}
Published Brno : Books & Pipes Publishing, 2018.
Annotation: Monografie mapuje vývoj moderní malby v kontextu dobových filosofických koncepcí na pozadí životních osudů a děl pěti uměleckých solitérů;...
Book
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 1, leden, s. 6
Annotation: Odpověď jednoho z autorů knihy na kritiku Z. M. (především o financování revue Proglas a redakční práci časopisu Host); s reakcí šéfredaktora...
Article
20
In: Potulky knihami a časem. -- s. 5
Annotation: Autorova předmluva k výboru z původně rozhlasových esejí vysílaných v pořadu Potulky knihami a časem na stanici Český rozhlas 3 - Vltava v...
Book Chapter