By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 30, 1983, č. 4, s. 366-369
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 2, únor, s. 67-72
Annotation: O paralelnosti vědeckého a uměleckého poznání.
Article
4
In: Československá slavistika 1983. Literatura, folklór. -- R. 1983, s. 189-198
Annotation: Studie o jednotlivých komponentách díla a o literárním procesu.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 10, prosinec, s. 587-593
Annotation: O problematice žánru se zřetelem na dětského čtenáře; ilustrativně rozebrána kniha: Levi Vladimir, Umění jednat s lidmi (česky 1985).
Article
6
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 25, 1988, č. 2, s. 82-94
Annotation: Předneseno na konferenci Světový názor a umělec socialistické epochy (Brno, 16.-17. 10. 1987).
Article
7
by Miko, František, 1920-2010 ola2002142336{{{}}}}
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 2008.
Annotation: Výběr z myšlenek zaznamenaných editory na pravidelných čtvrtečních konzultacích u F. Mika v Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie v průběhu...
Book
8
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 16, 1979, č. 2, s. 85-103
Annotation: Studie z oblasti teorie textu.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 5, květen, s. 282-287
Annotation: O psychice dítěte v souvislosti s dětskou literaturou.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 417-419
Annotation: O zdůraznění dětského aspektu v socialistické literatuře pro děti.
Article
11
In: Dialog. -- R. 1968, č. 1, s. 39-66
Annotation: O stylu uměleckého díla ve vztahu k překladu; přednesený referát.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 3, březen, s. 160-161
Annotation: Studie o dětském pohledu na svět v konfrontaci se světem dospělých; zejména v knize Vincence Šikuly Prázdniny so strýcom Rafaelom.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 4, duben, s. 246-252; č. 5, květen, s. 298-302
Annotation: O estetických předpokladech poezie pro děti; s příklady ze současných slovenských básní pro děti.
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 13, 1976, č. 2, s. 100-112
Annotation: Obecná stať.
Article
15
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 12, 1975, č. 3, s. 154-167
Annotation: Rozbor pojmů literární komunikace a styl v literární vědě.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 242-245
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 5, s. 444-456
Annotation: Studie o pozitivismu a novopozitivismu z hlediska marxistické literární vědy.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 273-286
Annotation: Studie k individuálnímu a společenskému aspektu umění (literatury) v pojetí marxistické estetiky.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 4, s. 471-478
Annotation: Úvaha nad přínosem níže zmíněné knihy Ľ. Feldeka.
Article