By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Vzpomínka k 11. výročí úmrtí.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 185, 4. 8., s. 5
Annotation: O pásmu Voskovec a Werich a Ježek v kostce (Osvobozené divadlo od A do Zet), uváděném na konci sezony 1932/33, pásmu Panorama 1927-1937, uváděném...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 32, 10. 8., s. 12
Annotation: Vzpomínky na přípravu k zahájení činnosti Osvobozeného divadla v domě U Nováků v sezóně 1929/30.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 19, 1963, č. 203, 25. 8., s. 5
Annotation: Fejeton s obsáhlými citacemi z dopisů J. Voskovce autorovi, mj. o jeho připravované knize "veršů V+W 1927-1947" Klobouk ve křoví s eventuální...
Article
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 5, 1963, č. 9, září, s. 32-36
Annotation: O cenzurních zásazích do textů Osvobozeného divadla; s citáty.
Article
13
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 16, 1963, č. 21, 7. 11., s. 5
Annotation: Vzpomínka na rok 1938 a píseň V + W My to všichni víme (ze hry Hlavou proti Mihuli). Text písně je otištěn.
Article
14
In: Ochotnické divadlo. -- ISSN 0472-4755. -- Roč. 9, 1963, č. 11, listopad, s. 241-242
Annotation: Vzpomínka na začátky a konec činnosti divadla.
Article
15
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 18, 1963, č. 19, 10. 10., s. 5
Annotation: Vzpomínka na uvedení revue, její ohlas a politické souvislosti.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 112, 24. 4., s. 5
Annotation: Vzpomínky na hudebního klauna Grocka v souvislosti s tvorbou J. V. a J. W.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 4, 1966, č. 34, 25. 8., s. 7
Annotation: K historii hry.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 29, 3. 2., Nedělní příloha Práce, č. 5, s. 5
Annotation: Vzpomínkový rozhovor k sedmdesátinám J. M. 4. 2.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 285, 2. 12., Nedělní příloha Práce, č. 48, s. 2
Annotation: Vzpomínky.
Article